Intro til uddannelsen

Udviklingspsykologi, personlighedspsykologi og socialpsykologi

Psykologi er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

Bachelorfaget Psykologi handler om de processer, der foregår i og mellem mennesker. Processer gennem hvilke vi skaber vores forståelse af os selv og vores forståelse af andre. Det handler om, hvordan vi forandrer og udvikler os, og hvorfor forandring sker.

Der er en lang række spørgsmål knyttet til menneskets udvikling, bestræbelsen på at begribe personligheden eller forsøget på at forstå mennesket som et socialt væsen: Hvordan udvikler mennesket sig fra barndom over voksenalderen til alderdommen? Er det en udvikling der sker i spring, er der naturgivne faser, som skal gennemleves, hvordan er sammenhængen mellem den følelsesmæssige og den tankemæssige udvikling? 

På Psykologi får du en grundig indføring i tre hovedområder inden for psykologien: udviklingspsykologi, personlighedspsykologi og socialpsykologi. Det kliniske og terapeutiske felt indgår ikke i uddannelsen, og du bliver derfor ikke psykolog.

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Undervisere

Undervisere Psykologi