Intro til uddannelsen

På Psykologi lærer du at bidrage til menneskers trivsel i samfundet

Psykologi er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

Barndom, voksenliv, alderdom – mennesker udvikler og forandrer sig konstant gennem livet, altid i tæt sammenhæng med det omgivende fællesskab og samfund. På Psykologi arbejder vi med de processer, der foregår i menneskers forståelse af sig selv, i samspil med hinanden og verden.

På bachelorfaget Psykologi lærer du at arbejde med problemstillinger om menneskers udvikling, personlighed og sociale liv. Psykologi er et bredt fag, der trækker på viden og metoder fra både naturvidenskab, humaniora og socialvidenskab. På Roskilde Universitet har vi særligt fokus på hverdagslivets socialpsykologi, hvor vi arbejder med menneskelige relationer, udviklingsprocesser og samfundsdynamikker.

Du får en grundig indføring i tre hovedområder inden for psykologien – udviklingspsykologi, personlighedspsykologi og socialpsykologi – og tilsammen giver disse områder dig et solidt fundament for at forstå, hvordan mennesker udvikler sig, interagerer med hinanden og indgår i samfundet.

Gennem faget får du kompetencer til at styrke menneskers trivsel, om det så er ved at arbejde med unges vilkår, kommunikation på arbejdspladsen, rekruttering, integration eller noget helt andet. Det kliniske og terapeutiske felt indgår ikke i uddannelsen, og du bliver derfor ikke psykolog.

Din hverdag på studiet

Psykologi er et af de største fag på RUC, og du bliver derfor del af et etableret og velfungerende studiemiljø. Vi har fokus på, at alle trives på studiet, både fagligt og socialt, og det understøtter vi bl.a. ved at etablere det, vi kalder klynger – mindre grupper af studerende, som mødes fast efter alle forelæsninger og sammen reflekterer over dagens tekster, modeller eller teorier. Alle klynger har tilknyttet undervisere, der kan svare på spørgsmål, og det sikrer et trygt og frugtbart læringsmiljø. 

Vi laver også faglige arrangementer, hører oplæg fra tidligere studerende, organiserer en årlig konference og holder jævnlige filmaftener, hvor vi sammen kan blive klogere på psykologiske fænomener og blot hygge os i hinandens selskab. Og så går vi selvfølgelig heller ikke af vejen for en god fest.

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Undervisere

Undervisere Psykologi