Intro til uddannelsen

Interesserer du dig for forandringer i samfundet både lokalt og globalt? Vil du arbejde med økonomiske problemstillinger, politiske dagsordener og sociale forhold?
Samfundsvidenskabelig Bachelor - hvad er det?

Samfundsvidenskab handler om at identificere problemstillinger i samfundet og analysere dem fra forskellige faglige perspektiver. Målet er at forstå, hvordan og hvorfor samfundet forandrer sig og byde ind med bæredygtige løsninger på samfundets problemer.

På Samfundsvidenskabelig Bachelor får du blandt andet undervisning i politologi, sociologi, økonomi og samfundsvidenskabelig metode. Du arbejder på tværs af fagene, og det giver dig et stærkt fagligt fundament, som du kan bruge uanset, hvilken specialisering, du vælger. Virkelige samfundsproblemer kender ikke faggrænser.

I starten af din uddannelse arbejder du på tværs af samfundsvidenskabelige fag og lærer blandt andet om økonomi, planlægning og ressourcer, politiske systemer og sociale forhold i samfundet. På dit tredje semester specialiserer du dig i et eller to fag.

Et særligt kendetegn ved Samfundsvidenskabelig Bachelor er metodekurserne. Du starter med grundlæggende metodekurser blandt andet i kvalitative og kvantitative metoder. Senere kan du vælge at specialisere dig i specifikke metoder. Metodekurserne giver dig stærke kompetencer til at undersøge og analysere relevante problemer i samfundet.

Sideløbende med dine kurser skriver du projekt sammen med andre studerende. Her går du i dybden med
de emner, du synes, er interessante og lærer, hvordan du anvender den teoretiske viden og de metodiske redskaber fra kurserne i praksis. Det betyder, at du ikke kun får teoretisk viden om samfundsvidenskabelige metoder. Du lærer også, hvordan du anvender metoderne, så du kan bruge din viden på en arbejdsplads efter uddannelsen.

Din hverdag på studiet

På Samfundsvidenskabelig Bachelor bliver du en del af et stærkt fagligt og socialt fællesskab. Fra din første dag som studerende kommer du til at høre til på et hold af cirka 90 medstuderende, som du følges med i det første halvandet år af uddannelsen. Du kommer til at arbejde med projekter sammen med 3-4 medstuderende. Det betyder, at faglige fællesskaber er indbygget i dit uddannelsesforløb, når du arbejder på dine projekter.

Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse har hjemme i bygning 4-7 på RUC’s campus - vi kalder bygningerne for SamHjertet. Det er her, du har din base i starten af dit universitetsstudie. Her har du de fleste undervisnings- og vejledningstimer, og du og dine medstuderende har projektrum, loungeområde, sofaer og kaffemaskiner.

Du bliver en del af et unikt fællesskab med dine medstuderende på holdet. Du kan deltage i festudvalget, der planlægger sociale arrangementer, fagudvalget, der faciliterer gruppedannelse og spændende faglige arrangementer, eller udsmykningsudvalget, der sørger for at gøre bygninger personlige og rare at være i. Vi har forskellige foreninger, både for samfundsvidenskabelige studerende og for alle på RUC – lige fra studenterpolitiske foreninger til brætspilsklubber. Og du har rig mulighed for at møde andre studerende i Studenterhuset - de studerendes helt egen bar, drevet af studerende.

Fra bachelor til kandidat

Dit valg af bachelorfag er med til at afgøre, hvilke kandidatuddannelser du har adgang til. De mest oplagte kandidatuddannelser efter Samfundsvidenskabelig Bachelor er:

Tjek din adgang

Få overblik over hvad de forskellige fagkombinationer giver adgang til:

 • Tjek adgangskravene på hver enkelt kandidatuddannelse
 • Tjek forskellige kombinationer af bachelorfag i adgangsguiden

Karriere

Efter din kandidatuddannelse vil du fx kunne arbejde i private virksomheder som konsulenthuse, analysefirmaer og forlag, eller i forskellige interesseorganisationer og NGO’er. Også mange offentlige organisationer, ministerier, styrelser, kommuner, regioner og uddannelsesinstitutioner har brug for ansatte med samfundsvidenskabelige uddannelser.

Jobeksempler for tidligere samfundsvidenskabelige kandidater fra RUC:

 • Forretningsspecialist, ATP
 • Young Professional, FN’s Miljøprogram
 • Partner og Senior Adviser, King Street Denmark
 • Director, Partnerships & Innovation, CARE Danmark
 • Fuldmægtig, Klima-, Energi- og Forsyningsminsteriet
 • Strategisk forretningsudvikler, Vinderstrategi A/S
 • Digitaliseringskonsulent, Københavns Kommune
 • Social Media Responsible, TopDanmark
 • Projektleder, Hjerteforeningen
 • Sekretariatsmedarbejder
 • HR-fuldmægtig

Efter din kandidatuddannelse har du også mulighed for at videreuddanne dig som forsker, dvs. tage en ph.d.-grad og eventuelt blive ansat som forsker.