Intro til uddannelsen

Lær at udtænke og drive bæredygtig økonomisk omstilling

Samfundsøkonomi er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på Roskilde Universitet. Du kan læse Samfundsøkonomi som etfags-bachelor.

Tidens store udfordringer med klima, miljø og ulighed kalder på økonomer, som både har en stærk økonomisk og metodisk faglighed og en stor viden om grøn omstilling og bæredygtighed. På Samfundsøkonomi tænker vi ud over traditionelle faggrænser og uddanner økonomer, der kan være med til at løse store samfundsmæssige udfordringer.

På bachelorfaget Samfundsøkonomi lærer du at koble viden om økonomi og økonomisk metode med viden om bæredygtighedsproblematikker. Dine kurser spænder fra klassisk matematik til nyere teori om fx økologisk økonomi. 

Studiet er særligt kendetegnet ved en såkaldt pluralistisk tilgang til økonomisk videnskab. Det vil sige, at du ikke kun bliver undervist i én økonomisk skole, men får i stedet en grundlæggende forståelse for både klassiske og moderne økonomiske tilgange til at arbejde med økonomiske omstillingsprocesser og bæredygtighedsproblematikker i samfundet.

Undervejs i uddannelsen kan du bruge din viden i dine egne projekter, hvor du udforsker et relevant emne og træner dine samfundsøkonomiske færdigheder. Du kan med fordel lave projektarbejdet sammen med en offentlig eller privat virksomhed, og her har vi gode kontakter, du kan trække på. 

Dine samfundsøkonomiske færdigheder kan du bruge  både i den offentlige sektor, i private og finansielle virksomheder og i samarbejde med civilsamfundet. Uanset hvad du vælger, giver uddannelsen dig værktøjerne til at blive en forandringsagent i vigtige omstillingsprocesser mod bæredygtighed i samfundet. 
 

Din hverdag på studiet

Samfundsøkonomi er er relativt nyt fag på Roskilde Universitet, så vi er stadig i fuld gang med at opbygge vores fælles studiemiljø omkring et fag, vi virkelig synes, verden har brug for – og vi håber, du vil være med. Du vil møde en flok engagerede undervisere og vejledere, hvis døre altid står åbne, både for faglige diskussioner, gode forslag eller bare en snak om det, der optager dig.

Du vil også få et tæt forhold til dine medstuderende, når I fx mødes for at diskutere tekster, I har læst til undervisningen, eller taler med de andre om, hvordan projektarbejdet går, og hvilke samfundsøkonomiske problemstillinger, I hver især arbejder med. Måske deltager I, når fagudvalget afholder café om studiejobs, eller I smutter ned i Studenterhuset, hvor der altid er god kaffe og god stemning, og hvor studerende fra hele universitetet mødes.
 

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Bachelor i Samfundsøkonomi giver dig direkte adgang til at læse den kommende kandidatuddannelse i Samfundsøkonomi på Roskilde Universitet. På kandidatuddannelsen kan du vælge imellem specialiseringerne 'Grøn Omstilling', der retter sig mod at identificere og analysere alternative tilgange til grønne omstillingsprojekter, og 'Bæredygtig Finansiering', hvor finansielle teorier og redskaber er i fokus.