Intro til uddannelsen

Vil du være med til at udtænke og drive bæredygtig økonomisk omstilling?

Samfundsøkonomi er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på Roskilde Universitet. Du kan læse Samfundsøkonomi som etfags-bachelor.

Tidens store udfordringer med klima, miljø og ulighed kalder på økonomer, som både har en stærk økonomisk og metodisk faglighed og en stor viden om grøn omstilling og bæredygtighed.

På Samfundsøkonomi tænker vi ud over traditionelle faggrænser. Vi bruger både klassiske og moderne økonomiske tilgange til at undersøge og udtænke tværgående økonomiske omstillingsprocesser, der kan være med til at løse store samfundsmæssige udfordringer.

Som studerende lærer du derfor at koble viden om økonomi og økonomisk metode med viden om bæredygtighedsproblematikker. Det betyder, at dine kurser spænder fra klassisk matematik til nyere teori om fx 'økologisk økonomi'. Undervejs i uddannelsen får du erfaring med at bruge din viden gennem projektarbejde, hvor du udforsker et relevant emne og træner dine økonomiske færdigheder. Du kan med fordel lave projektarbejdet sammen med en offentlig eller privat virksomhed.

Samfundsøkonomi på Roskilde Universitet er særligt kendetegnet ved en pluralistisk tilgang til økonomisk videnskab. Det betyder, at du ikke kun bliver undervist i én økonomisk 'skole', men i stedet får en grundlæggende forståelse for både neoklassisk økonomi og heterodoks økonomi, særlig økologisk økonomi og post-Keynesiansk økonomi.

Dine samfundsøkonomiske færdigheder kan du bruge både i den offentlige sektor, i private og finansielle virksomheder og i samarbejde med civilsamfundet.
 

Din hverdag på studiet

Som studerende på Samfundsøkonomi bliver du en del af de faglige og sociale fællesskaber, som findes omkring uddannelsen. Du mødes fx med dine medstuderende for at diskutere tekster, I har læst til undervisningen, eller taler med de andre om, hvordan projektarbejdet går, og hvilke samfundsøkonomiske problemstillinger, I hver især arbejder med. Måske deltager I, når fagudvalget afholder café om studiejobs, eller I smutter ned i Studenterhuset, hvor der altid er god kaffe og god stemning, og hvor studerende fra hele universitetet mødes.


Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Bachelor i Samfundsøkonomi giver dig direkte adgang til at læse den kommende kandidatuddannelse i Samfundsøkonomi på Roskilde Universitet. På kandidatuddannelsen kan du vælge imellem specialiseringerne 'Grøn Omstilling', der retter sig mod at identificere og analysere alternative tilgange til grønne omstillingsprojekter, og 'Bæredygtig Finansiering', hvor finansielle teorier og redskaber er i fokus.