Intro til uddannelsen

Lær at analysere, planlægge og producere kommunikation

Kommunikation er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

På bachelorfaget Kommunikation arbejder du både i teori og praksis med medier, formidlingsprodukter og målgrupper. Du lærer at analysere, planlægge og producere information til trykte medier, udstillinger, video, interaktive multimedier, netmedier og sociale medier.

Kommunikation er et bredt område - det dækker både formidling af fakta, popularisering af videnskab, kampagnestrategier samt intern og ekstern kommunikation i en organisation. Du arbejder med planlægning, tilrettelæggelse, administration og vurdering af kommunikations- og informationsopgaver.

Du lærer grundlæggende kommunikationsteori, og de forskningsmetoder, der bruges ved receptionsundersøgelser og produktprøvninger. Du arbejder med at planlægge og producere information til særlige målgrupper, laver egne medieproduktioner og får erfaring med at tilrettelægge kommunikation. Du får teoretiske og metodiske tilgange, så du kan vurdere hvad der skal formidles, det faglige indhold, form, omfang, virkemidler, hvilke medier der skal bruges, og i hvilke sammenhænge formidlingen indgår.

Din hverdag på studiet

På Kommunikation er der et aktivt studiemiljø med studerende, der opholder sig meget på RUC. Du har adgang til teknisk udstyr til videoredigering, billedbehandling og layout samt et lydstudie til fx radioproduktion. Digitalkamera, videokamera, båndoptagere osv. kan lånes med hjem. Vi bor i en stor moderne bygning og har en stor biograf, som udover filmforevisning bruges til forelæsninger og fremvisninger af de studerendes produktioner. 

Det meste undervisning foregår på mindre hold, hvor underviserne har god tid til den enkelte studerende. Du deltager i to intensive workshopforløb, hvor du i praksis arbejder med tilrettelæggelsen af en medieproduktion, som afsluttes med at blive vist til vores 'showtime'. Desuden er der ofte gæsteforelæsninger hvor eksperter fra ind- og udland taler om den nyeste forskning inden for kommunikationsfeltet. 

Hvert semester etablerer holdene et fest- og caféudvalg, som står for at afholde sociale arrangementer på faget.

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Undervisere

Undervisere Kommunikation