Intro til uddannelsen

Byplanlægning, der bygger på sociale, økologiske og demokratiske værdier

Plan, By og Proces er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

På Plan, By og Proces beskæftiger du dig med byplanlægning, der bygger på sociale, økologiske og demokratiske værdier. Du får mulighed for at arbejde med planlægningen inden for klima- og miljø, demokratisk bæredygtighed og social inklusion, mobilitet og bosætningsmønstre.

Faget er en sociologisk, samfundsvidenskabelig og tværfaglig tilgang til byplanlægning. Du får både et teoretisk og praktisk kendskab til byplanlægning og dets aktører, og du lærer en lang række metoder til at analysere dine omgivelser og agere kritisk og konstruktivt som planlægger.

Du får en tværfaglige profil, der er et stærkt udgangspunkt for at skabe bæredygtig, visionær og inkluderende udvikling og planlægning af lokalsamfund, byer og regioner.

Din hverdag på studiet

På Plan, By og Proces er der et kreativt og aktivt studentermiljø med et tæt samspil mellem forskere og studerende – og tæt kontakt til feltet ude i samfundet.

Vi tager på feltbesøg, der dækker alt fra 'ghettobesøg' i Hedehusene, Sydhavnen, Berlin eller Vordingborg til de bedste 'glokale strategiske participatoriske planlæggere', der prøver at forme den ufærdige fremtid under hensyntagen til samfundsmæssige og globale udfordringer.

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Undervisere

Undervisere Plan, By og Proces