Intro til uddannelsen

Lær at analysere steders betydning for både samfund, kultur og natur

Geografi er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

Alle mennesker lever et sted, men hvad betyder stedet for menneskers liv? Hvordan sætter landskaber, byer og kulturer rammerne om vores forståelse af verden? Og hvordan formes steder af teknologi, politik og naturkræfter? Det er nogle af de spørgsmål, vi arbejder med på Geografi.

På bachelorfaget Geografi lærer du om de processer, der skaber steder.  Vi arbejder med byer, landskaber og kulturer og er optagede af, hvordan forskellige slags steder udvikles og påvirker menneskers eksistensvilkår, og hvordan vi selv former steder. Du lærer både om de materielle, de fysiske, de naturlige, de kulturelle og de samfundsmæssige aspekter af steder, og du vil komme til at arbejde med både lokale, nationale og globale perspektiver.

Du får indsigt i geografiens teorier og metoder og kan herefter specialisere dig i samfundsgeografi, kulturgeografi eller naturgeografi. Afhængig af dit valg og dine interesser kan du arbejde med temaer som landskabsudvikling, national identitet, bæredygtighed, byplanlægning og meget andet.

Du arbejder også i felten, hvor du bruger din teoretiske og metodiske viden til at foretage bl.a. observationer, registreringer, målinger, kortlægninger, fotografering og interviews. Vi træner dig i etnografiske, kartografiske, naturgeografiske og andre geografiske metoder såsom GIS (Geografisk Information System) og eksperimentelt arbejde og giver dig værktøjer til at formidle din viden.

Din hverdag på studiet

Vi er et relativt lille studier med ca. 25 studerende pr. årgang, og det giver et godt studiemiljø, hvor studerende og undervisere alle kender hinanden på kryds og tværs. Også gennem feltekskursionerne lærer du de andre studerende at kende på tværs af hold og årgang.

Du får adgang til gode faciliteter, som du kommer til at bruge i løbet af studiet: Udstyr til kort- og billedanalyse, jordbundslaboratorier, kort- og stensamling og et håndbogsbibliotek. Vi holder jævnligt fester og sammenkomster, og de studerende organiserer også selv events og undertiden fælles rejser og udflugter. 
 

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Undervisere

Undervisere Geografi