Intro til uddannelsen

Byer, samfund, kulturer og landskaber

Geografi er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

Bachelorfaget Geografi handler om steder: Deres materielle, kulturelle og sociale aspekter, stedernes kontekst og de processer, der er med til at skabe stederne. På Geografi er vi optaget af byer, samfund, kulturer og landskaber, der alle indgår i forskellige rumlige organiseringer på lokale, nationale og globale skalaer.

Du får indsigt i geografiens teorier og metoder, som spænder over samfundsvidenskab, kulturvidenskab og naturvidenskab. Derefter kan du specialisere dig i samfundsgeografi, kulturgeografi eller naturgeografi. Du arbejder også i felten, hvor din teoretiske og metodiske viden sættes i spil i relation til observationer, registreringer, målinger, kortlægninger, fotografering og interviews. Du trænes i etnografiske, kartografiske, naturgeografiske og andre geografiske metoder såsom GIS (Geografisk Information System) og eksperimentelt arbejde.

Din hverdag på studiet

Geografi har et godt og sammenhængende studiemiljø, hvor du gennem feltekskursionerne lærer de andre studerende at kende på tværs af hold og årgang. Der holdes også mange fester hvor både studerende og vejledere deltager. Vi har de særlige faciliteter som du skal bruge til faget: udstyr til kort og billedanalyse, jordbundslaboratorier, kort og stensamling og et håndbogsbibliotek. 

Fra bachelor til kandidat

Med en bacheloruddannelse fra RUC har du adgang til en række kandidatuddannelser. Vær opmærksom på, at de nuværende kandidatuddannelser på RUC har sidste optag i år med ansøgningsfrist 1. marts 2021.

Fra 2022 udbyder RUC 30 nye kandidatuddannelser, der erstatter de nuværende. Du har allerede nu mulighed for at se de kandidatuddannelser RUC udbyder fra 2022.

 

Undervisere

Undervisere Geografi