| Nyhed

Geografistuderende styrker byudviklingen i Skælskør

16 geografistuderende fra Roskilde Universitet kom til Skælskør, så på byen med friske øjne og bød ind med brugbare ideer til byudvikling, som byen efterfølgende arbejder videre med.


Et hyggeligere torv, bedre skiltning og et stærkere samspil mellem by og attraktioner. Det var nogle af de konkrete ideer, som repræsentanter fra Skælskør fik med sig, da 16 studerende fra Roskilde Universitet kom og lavede geografi i praksis i mødet med virkeligheden i den vestsjællandske by.

”Vi har helt bestemt fået meget ud af det, for det er interessant at finde ud af, hvad det er, vores gæster ser, når de kommer til Skælskør, for vi ser ikke rigtigt det samme, når vi går rundt i disse omgivelser hver dag. De undrende spørgsmål, som de studerende havde, kan hjælpe os med at se tingene på en anden måde. Ofte drejer det sig om ret simple ting som for eksempel skiltning af, hvor byen ligger, når man kommer sejlende hertil. Vi har fået nogle overordnede hints, vi kan bruge, og der er helt bestemt nogle ideer, vi arbejder videre med,” siger Pia Kimer Jacobsen, som er formand for Skælskør Erhvervsforening.

De RUC-studerende kom til Skælskør på et tre dage langt feltophold, som er et led i deres bachelorundervisning i metodekurset ’geografi i praksis’. Det er et tilbagevendende kursus, hvor de geografistuderende skal afprøve deres metoder på forskellige praktiske problemstillinger i et lokalsamfund. De studerende bor lokalt under feltopholdet.

I grupper skal de studerende komme med to-tre skarpe forslag til, hvad man kan gøre inden for en bestemt problemstilling, som i Skælskør handlede om byen og havnen, opholdssteder, erhvervsliv og turisme.

Lektor Thomas Theis Nielsen er underviser på kurset ’geografi i praksis’, og han mener, at besøgene i de danske byer giver noget særligt til de studerende.

”Vi giver de studerende nogle relevante kompetencefærdigheder, og vi kalder det omverdensvidenskab, for de studerende kommer ud og arbejder sammen med virkeligheden, med omverdenen,” fortæller han.

I Skælskør fik de studerende desuden lejlighed til at præsentere projektet for kulturminister Mette Bock (Liberal Alliance), som kom forbi området i forbindelse med hendes støtte til lokale kandidater til kommunal- og regionalvalg i efteråret 2017.
 

Stort fremmøde

Feltopholdets tre dage slutter med en stor præsentationsrunde, hvor grupperne fremlægger deres ideer for et panel bestående af lokale repræsentanter, ligesom der er åbent for interesserede borgere, der kan komme og blive inspireret.

Interessen var overvældende i Skælskør.

”Vi mødtes i Det Røde Pakhus, og jeg ved ikke helt, hvad jeg havde forventet, men jeg havde nok ikke forventet, at der ville komme mere end 40-50 mennesker, men der kom faktisk 70-80 stykker. Det kom bag på mig. Det viser, at den her by står sammen og interesserer sig for byen,” siger Pia Kimer Jacobsen.

Hun sad i panelet som repræsentant for Skælskør Erhvervsforening, og hun havde selskab af repræsentanter fra Skælskør Lokalråd, Guldagergaard, Skælskør Turisme og Skælskør Bykontor.

Også Thomas Theis Nielsen var imponeret over fremmødet i Skælskør.

”De studerende og fremlæggelserne blev taget meget pænt imod, og panelet var begejstret. Lokalsamfundene får et frisk blik på nogle problemstillinger, som de måske ikke selv ser, hvilket byens repræsentanter godt kan lide,” siger han.
 

Begge parter ville hinanden

Interessen var gensidig fra de studerende og fra repræsentanter fra bylivet i Skælskør.

”Det var spændende med 16 unge mennesker, hvoraf nogle ikke kendte Skælskør, og andre gjorde. Jeg var spændt på, hvad der kom ud af det, og i den periode, de var her, var de yderst engagerede. Under deres præsentation var de også meget engagerede og fortalte, at byen havde været meget imødekommende og gæstfri over for dem,” fortæller Pia Kimer Jacobsen og fortsætter:

”Der var også rigtig stor interesse fra byen. Før de studerendes besøg kom flere hen til mig og sagde, at de gerne ville kontaktes. Så det var begge veje, at man gerne ville hinanden,” konstaterer hun.

Thomas Theis Nielsen supplerer:

”Det er vores erfaring, at lokalsamfundene er friske på at tage fat, efter de er blevet præsenteret for forslagene. Vi møder meget lydhørhed.”
 

Forståelse for byens særtegn

Flere af de studerendes forslag var meget konkrete, hvoraf nogle kredsede sig om de ting, som Skælskør er kendt for – eksempelvis keramik.

”Der var nogle spændende forslag, som for eksempel drejede sig om de attraktioner, vi har uden for bymidten, hvor der er behov for et samspil, der får byen og attraktionerne til at hænge sammen. Det kunne være Danmarks Busmuseum, hvor forslaget var, at man kunne lave et lille busmuseum i keramik, som kan stå nede på havnearealet, så gæsterne bliver nysgerrige efter at finde det. På den måde kan man få bundet byen sammen gennem keramikken, som er en stor del af Skælskør,” fortæller Pia Kimer Jacobsen.

Geografistuderende fra RUC har tidligere været på lignende feltstudier i blandt andet Nykøbing Sjælland og Holbæk.