Intro til uddannelsen

Forstå vores egen tid ved at studere andre tiders livsformer og tankebaner

Historie er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

Bachelorfaget Historie er studiet af andre tiders livsformer og tankebaner og dermed en tilgang til at forstå vores egen tid. Faget handler om at sætte nutiden i perspektiv – at forstå sin samtid på baggrund af en historisk proces hvor forskellige kræfter har været på spil. Historie er således en måde at forholde sig kritisk til sin egen tid.

På faget beskæftiger du dig med at klarlægge og forstå historiske tankeformer, begivenhedsforløb og processer. Du arbejder med hvordan begivenheder er blevet erindret og forstået af eftertiden og har været med til at forme den. Du lærer selvstændigt og kritisk at behandle store mængder materiale og i at analysere og fremstille historiske problemstillinger.

Fra bachelor til kandidat

De to fag du vælger som bachelor, kan du læse videre på vores kandidatuddannelser. Din bacheloruddannelse giver også adgang til andre af vores kandidatuddannelser.

Undervisere

Undervisere Historie