Intro til uddannelsen

Forstå vores egen tid ved at studere fortidens livsformer og tankegange

Historie er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

Alt det, vi omgiver os med i nutiden, bygger på mennesker og samfund, der kom før os. Derfor er historiefaget en fantastisk nøgle til at forstå vor tids politik, kultur og identitet – for ved at arbejde med fortiden kan du sætte nutiden i perspektiv og blive klogere på fremtiden. Det er det, vi arbejder med på Historie.

På bachelorfaget Historie lærer du om alle aspekter af historien, fra verdenskrige til hverdagsliv, og du lærer at analysere, hvordan fortid huskes, fortolkes og bruges til at skabe nye fortællinger, selvforståelser og magtforhold. Vi har fokus på nyere tid og giver dig bred viden om de centrale begivenheder og udviklingslinjer inden for dansk, nordisk, europæisk og global historie efter 1750. 

Vi arbejder tværvidenskabeligt og inddrager teoretiske perspektiver fra bl.a. kulturvidenskab, samfundsvidenskab og litteraturvidenskab. Det tværvidenskabelige arbejde betyder, at vi bedre kan belyse, hvordan historiske begivenheder, konflikter og udviklingsprocesser har formet og forandret vores verden.

Du lærer at analysere historisk kildemateriale, læse primærkilderne, finde vej rundt i et arkiv og ikke mindst at formidle din viden på skrift og i tale. I projektarbejdet kan du dykke ned i dine egne interesser, om det så er vikinger, velfærdsstat eller noget helt tredje.

Din hverdag på studiet

Historie er et relativt lille fag, og det giver en nærhed og et fællesskab, som vi sætter meget højt. Vi kender alle hinanden på tværs af studerende, undervisere og vejledere, og du vil opleve, at vores døre altid står åbne, hvis du har spørgsmål eller ting, du vil vende. Vi deler en passion for vores fag og tager gerne på ekskursioner som del af kurserne, lige fra Koldkrigsmuseet på Langeland til en rundtur blandt nogle af de omdiskuterede statuer og monumenter i København. Hver år afholder vi en traditionsrig historiequiz, og vores jævnlige cafearrangementer og fester sikrer, at det hele ikke går op i historiefaget. 
 

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Undervisere

Undervisere Historie