Intro til uddannelsen

Forstå vores egen tid ved at studere andre tiders livsformer og tankebaner

Historie er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

På Historie studerer vi andre tiders samfund, livsformer og erfaringer for at forstå nutidens problemstillinger og fremtidsperspektiver. Vi arbejder med at klarlægge, hvordan historiske begivenheder, konflikter og udviklingsprocesser har formet og forandret vores verden og virker i os i dag, både lokalt og globalt. Vi interesserer os for alle aspekter af historie, fra verdenskrige til hverdagsliv, og undersøger kritisk, hvordan fortid erindres, fortolkes og bruges til at skabe kulturelle identiteter og politiske magtpositioner.

På Historie fagmodulet er hovedfokus på nyere tid – fra 1750 og frem til i dag. Du lærer at analysere historisk kildemateriale, at formidle historisk viden på skrift og i tale og at finde vej rundt i arkiver. På Historie opdager du, hvordan mennesker og samfund formes og omformes over tid, og at verden kan og vil blive forandret.

Sprog: Fagmodulet udbydes på dansk.

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Undervisere

Undervisere Historie