Intro til uddannelsen

Kemi giver dig en værktøjskasse til at studere, forstå og påvirke grundlæggende molekylære processer i vores verden.

Kemi er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

Kemi beskæftiger sig med egenskaber, sammensætning og struktur af atomer og molekyler, de transformationer, de gennemgår, og den energi, der frigives eller absorberes under disse processer. En kemisk forståelse er således afgørende for at forstå vores verden på et molekylært niveau.

På kemiuddannelsen får du en solid forståelse af centrale teorier og principper for, og færdigheder i organisk, fysisk, analytisk og uorganisk kemi og biokemi. Kemiforskningen på Roskilde Universitet har fokus på kemisk biologi og bæredygtig kemi og beskæftiger sig med forskning i: grøn kemi og energi, molekyler af medicinsk og biologisk interesse, biofysisk kemi og proteinkemi, enzymkatalyse og kemisk karakterisering. Gennem disse aktiviteter vil du lære grundlæggende og banebrydende teori sammen med moderne praktiske laboratorieteknikker og færdigheder.

Fra første dag på studiet deltager du gennem projekter i forskning, der søger at løse problemer. Grundlæggende for forskningen er at se nye perspektiver, stille skarpt på fænomener og uklarheder og foreslå nye anvendelser og bedre løsninger baseret på indsigt, modeller og metoder. Der er god kemi mellem undervisning og forskning og det hænger naturligt sammen med en tæt kontakt mellem studerende og undervisere.

Din hverdag på studiet

Undervisningen foregår på små hold og kurserne er opbygget af 2-4-timers sessioner. Hver session er et mix af forelæsning, diskussion i klassen, studenteroplæg og gennemgang af case studies og opgaver. Nogle sessioner foregår kun i laboratoriet.

I starten af hvert semester holdes der 'projektbørs', hvor der dannes projektgrupper, der arbejder sammen resten af semesteret. Projekt- og læsegrupperne er en vigtig del af det sociale studiemiljø. Grupperne er ikke kun sammen i dagtimerne – mange holder hyggelige middage og tager på arbejdsweekender.

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.