Intro til uddannelsen

Kemi på en grøn måde med avancerede metoder, relevant viden og kemisk omtanke hele vejen rundt

Kemi er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

På bachelorfaget  Kemi har vi øje for kemi på en grøn måde: kemisk optimering af solceller, fremstilling af anden generations bioethanol, syntese af nye bioaktive forbindelser, undersøgelse af nyttige naturstoffer, snedig anvendelse af overfladeaktive stoffer og udvikling af bio-lignende sensorer under anvendelse af avancerede metoder, relevant viden og kemisk omtanke hele vejen rundt.

Fra første dag på studiet deltager du gennem projekter i forskning, der søger at løse problemer. Grundlæggende for forskningen er at se nye perspektiver, stille skarpt på fænomener og uklarheder og foreslå nye anvendelser og bedre løsninger baseret på indsigt, modeller og metoder. Der er god kemi mellem undervisning og forskning og det hænger naturligt sammen med en tæt kontakt mellem studerende og lærer.

Din hverdag på studiet

Undervisningen foregår på små hold og kurserne er opbygget af 2-4-timers sessioner. Hver session er et mix af forelæsning, diskussion i klassen, studenteroplæg og gennemgang af case studies og opgaver. Nogle sessioner foregår kun i laboratoriet.

I starten af hvert semester holdes der 'projektbørs', hvor der dannes projektgrupper, der arbejder sammen resten af semesteret. Projekt- og læsegrupperne er en vigtig del af det sociale studiemiljø. Grupperne er ikke kun sammen i dagtimerne – mange holder hyggelige middage og tager på arbejdsweekender. Om fredagen er det en fast tradition at mødes i 'Kemobaren' til hyggeligt samvær.

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.