Intro til uddannelsen

Lær om de molekylære og cellulære mekanismer bag sundhed og sygdom

Medicinalbiologi er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

Medicinalbiologien er den del af biologien, der beskriver de molekylære og cellulære mekanismer bag sundhed og sygdom – og dermed skaber viden, der kan bruges til at bekæmpe sygdomme og sikre mennesker et godt liv.  

På bachelorfaget Medicinalbiologi får du solid viden inden for områderne farmakologi, toksikologi, anatomisk fysiologi, medicinsk mikrobiologi, patofysiologi, patobiologi og immunologi. Du lærer medicinalbiologiens centrale eksperimentelle metoder, som du kan bruge til selv at designe og gennemføre medicinalbiologiske analyser. 

På kurserne kan du fordybe dig i de humanbiologiske mekanismer bag forskellige sygdomme, og i projektarbejdet kan du lave dine egne undersøgelser eller eksperimenter og fordybe dig i de områder, der interesserer dig.

Som medicinalbiolog kan du arbejde med problemstillinger som: Hvad er den molekylære basis for kræft, og hvordan kan sygdommen forebygges og behandles? Hvordan reagerer kroppen, når mennesker indtager fremmedstoffer? Eller hvad er kroppens forsvarsmekanisme mod bakterieinfektioner, og hvordan kan vi udvikle nye typer af antibiotika?

Uddannelsen i medicinalbiologi foregår i samarbejde mellem forskere på Roskilde Universitet og Region Sjællands Sygehuse samt Statens Seruminstitut.

Din hverdag på studiet

Du bliver del af et aktivt studiemiljø, som til dagligt også omfatter studerende fra Molekylærbiologi og Kemi. Vi har mange internationale studerende, så du vil møde folk med vidt forskellige baggrunde og indgange til faget. 

Du vil også møde en flok engagerede undervisere, hvis døre altid er åbne for spørgsmål, ideer eller en god faglig snak. Vi har også gode laboratoriefaciliteter, hvor du kan følge instituttets videnskabelige arbejde og udføre dine egne eksperimenter, godt støttet af vores dygtige tekniske personale.

På naturvidenskab har vi vores egen cafe, Kemo-Baren. Her har du rig mulighed for at lære andre studerende at kende på tværs af årgange og studieretninger, og få en uformel snak med nogle af underviserne. Kemo-Baren bliver åbner normalt en gang om måneden, og den er også rammen om den årlige julefrokost, som du ikke må gå glip af.

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Udlandsophold

Du har mulighed for at tage et semester på et universitet i udlandet i enten 4. eller 5. semester. Du kan godt tage kurser i stedet for semesterets projektarbejde, hvis bare kurserne er inden for medicinalbiologi.

Undervisere

Undervisere Medicinalbiologi