Intro til uddannelsen

Molekylære og cellulære mekanismer bag sundhed og sygdom

Medicinalbiologi er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

Medicinalbiologien er den del af biologien, der beskriver de molekylære og cellulære mekanismer bag sundhed og sygdom. Bachelorfaget Medicinalbiologi undersøger problemstillinger som: Hvad er den molekylære basis for kræft, og hvordan kan sygdommen forebygges og behandles? Hvordan reagerer kroppen, når mennesker indtager fremmedstoffer? Eller hvad er kroppens forsvarsmekanisme mod bakterieinfektioner, og hvorledes kan vi udvikle nye typer af antibiotika?

Som studerende får du en solid viden inden for områderne farmakologi, toksikologi, anatomisk fysiologi, medicinsk mikrobiologi, patofysiologi, patobiologi og immunologi. 

På kurserne kan du fordybe dig i de humanbiologiske mekanismer bag forskellige sygdomme og i projektarbejdet kan du lave dine egne undersøgelser eller eksperimenter og fordybe dig inden for nogle af medicinalbiologiens områder.

Medicinalbiologi-uddannelsen foregår som et samarbejde mellem forskere på RUC og Region Sjællands Sygehuse samt Statens Seruminstitut.

Din hverdag på studiet

Studiemiljøet på Medicinalbiologi er meget aktivt og integreret med miljøerne i Molekylærbiologi og Kemi. Det er et blandet dansk/internationalt miljø med islæt af udvekslingsstuderende og internationale studerende. Din hverdag præges af den direkte kontakt med det eksperimentelle arbejde i forskningslaboratorierne og kontakten med forskere, teknikere og gæster i laboratorierne.

På naturvidenskab har vi vores egen cafe: Kemo-Baren. Her har du rig mulighed for at lære andre studerende at kende på tværs af årgange og studieretninger, og få en uformel snak med nogle af lærerne. Kemo-Baren bliver normalt holdt hver måned og arrangerer en årlig julefrokost, man bestemt ikke må gå glip af.

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Udlandsophold

Du har mulighed for at tage et semester på et universitet i udlandet i enten 4. eller 5. semester. Du kan godt tage kurser i stedet for semesterets projektarbejde, hvis bare kurserne er inden for medicinalbiologi.

Undervisere

Undervisere Medicinalbiologi