Studienævnet for den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse