Gå til hovedindhold
Vis hovedmenu

Find den rigtige bacheloruddannelse

En bacheloruddannelse starter med ét års tværfaglige studier på en basisdel.
De sidste to år specialiserer du dig i et eller to bachelorfag.

Arbejdslivsstudier

På bachelorfaget Arbejdslivsstudier studerer du arbejde som en afgørende menneskelig aktivitet og en vigtig del af vores liv: Arbejdsmiljø, beskæftigelsespolitik, integration på arbejdspladsen, ligestilling, arbejdspladslæring og -kommunikation, medarbejderinvolvering og personaleledelse. Læs mere om Arbejdslivsstudier

Business Administration

BSc of Business Administration is a business education which involves the classic disciplines such as organisation, sale, financial management, accounting, finance and business law. Business Administration at Roskilde University is distinctive due to the focus on interdisciplinarity and project work as a pedagogical tool. Læs mere om Business Administration

Business Studies

The bachelor subject Business Studies provides you with insight into important issues in business economics. This is primarily achieved through studies grounded in theory and analysis. Læs mere om Business Studies

Chemistry

The bachelor subject chemistry and the chemistry research at Roskilde University aim at doing chemistry in a green way. This means studies in second generation bioethanol, optimization of solar cells, synthesis of new bioactive compounds, synthesis of new and useful natural products, clever use of surface active compounds and development of biosensors. Læs mere om Chemistry

Communication Studies

At the bachelor subject Communication Studies you will acquire fundamental communication skills. Studying the whole communication circuit from senders to message to audiences, Communications Studies takes into account the social, cultural and technological contexts that both constrain and enable communicative processes. Læs mere om Communication Studies

Computer Science

The main focus of the bachelor subject Computer Science is on software development and the design of IT systems. You will learn to plan, analyse, implement, test and document a programming assignment. Læs mere om Computer Science

Cultural Encounters

The bachelor subject Cultural Encounters focuses on the study of cultural identities and symbolic representational and interpretational forms through an international, cross-cultural and global perspective. It is particularly concerned with problems related to processes where cultural identities and representations interact and are exchanged. Læs mere om Cultural Encounters

Dansk

På bachelorfaget Dansk arbejder du med sprogteori og -analyse, litteratur og formidling, tekstproduktion og medievidenskab. Du undersøger hvordan tekster er bygget op, hvordan man bruger sproget til at formidle og hvordan tekster hænger sammen med historie og samfund. Læs mere om Dansk

Datalogi

Bachelorfaget Datalogi handler om softwareudvikling og konstruktion af IT-systemer. Her lærer du at planlægge, analysere, implementere, teste og dokumentere en programmeringsopgave. Læs mere om Datalogi

Environmental Biology

The bachelor subject Environmental Biology focuses on the interaction between living animals, plants and micro-organisms and their physical, chemical and biological environment. Læs mere om Environmental Biology

Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi (HA) er en erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse, der giver indføring i de klassiske virksomhedsdiscipliner - blandt andet organisation, afsætning, økonomistyring og regnskabsvæsen, finansiering og erhvervsret. Læs mere om Erhvervsøkonomi

Filosofi og Videnskabsteori

På bachelorfaget Filosofi og Videnskabsteori beskæftiger du dig med rationel argumentation, kritisk læsning og eftertænksomhed. Du får en indføring i filosofiens og videnskabens udvikling fra deres opståen og frem til moderne tid. Læs mere om Filosofi og Videnskabsteori

Fysik

På bachelorfaget Fysik kommer du igennem fysikkens grunddiscipliner, bl.a. elektrodynamik, termodynamik og kvantemekanik. Du lærer at strukturere og formalisere fysiske problemstillinger og får kompetencer til at anskue verden med fysisk tankegang og intuition. Læs mere om Fysik

Geografi

På bachelorfaget Geografi beskæftiger du dig med steders materielle, kulturelle og sociale aspekter, stedernes kontekst og de processer, der er med til at skabe stederne. Du lærer geografiens teorier og metoder, som spænder over samfundsvidenskab, kulturvidenskab og naturvidenskab. Læs mere om Geografi

Historie

På bachelorfaget Historie beskæftiger du dig med at klarlægge og forstå historiske tankeformer, begivenhedsforløb og processer. Du lærer at forstå din samtid på baggrund af historiske processer. Læs mere om Historie

Informatik

Bachelorfaget Informatik handler om design af it-systemer med mennesket og brugeren i centrum. Du kommer igennem alle it-projektets faser fra projektetablering, analyse af it-sikkerhed, systemudvikling og design, it-evaluering, forandringsledelse og organisatorisk implementering. Læs mere om Informatik

International Studies

The bachelor subject International Studies focuses on the causes, consequences and potential solutions to global conflicts and problems. You will acquire an understanding of the political economy and sociological aspects of international development, international politics and the European Union. Læs mere om International Studies

Journalistik

På bachelorfaget Journalistik lærer du den journalistiske arbejdsproces fra ideudvikling over research og kildekritik til det færdige produkt. Du har praktiske værkstedskurser med fokus på blandt andet vinkling, interview og netjournalistik. Læs mere om Journalistik

Kemi

På bachelorfaget Kemi har vi fokus på kemi på en grøn måde: kemisk optimering af solceller, fremstilling af anden generations bioethanol, syntese af nye bioaktive forbindelser, undersøgelse af nyttige naturstoffer, snedig anvendelse af overfladeaktive stoffer og udvikling af bio-lignende sensorer under anvendelse af avancerede metoder, relevant viden og kemisk omtanke hele vejen rundt. Læs mere om Kemi

Kommunikation

På bachelorfaget Kommunikation arbejder du både i teori og praksis med medier, formidlingsprodukter og målgrupper. Du lærer at analysere, planlægge og producere information til trykte medier, udstillinger, video, interaktive multimedier, netmedier og sociale medier. Læs mere om Kommunikation

Kultur- og Sprogmødestudier

På bachelorfaget Kultur- og Sprogmødestudier studerer du kulturelle identiteter og symbolske repræsentationsformer i et internationalt, interkulturelt og globalt perspektiv. Fokus er især på processer hvor kulturelle identiteter og repræsentationer mødes, udveksles og interagerer. Læs mere om Kultur- og Sprogmødestudier

Mathematics

In the bachelor subject Mathematics you will learn about the core elements of mathematics and how to work with basic research in mathematics, mathematical didactics and mathematical models in areas such as physics, epidemiology and physiology. Læs mere om Mathematics

Medicinalbiologi

På bachelorfaget Medicinalbiologi beskæftiger du dig med de molekylære og cellulære mekanismer bag sundhed og sygdom. Du får viden inden for farmakologi, toksikologi, anatomisk fysiologi, medicinsk mikrobiologi, patofysiologi, patobiologi og immunologi.
Læs mere om Medicinalbiologi

Molecular Biology

The bachelor subject Molecular Biology is the part of biology that concerns itself with macromolecules’ properties and interactions, and examines the function of genes and the function of the proteins that are formed. You will acquire a solid understanding of the key theories of biochemistry, cell biology, genetics and microbiology. Læs mere om Molecular Biology

Performance Design

På bachelorfaget Performance Design lærer du at analyse, udvikling og ledelse af events, festivaler, udstillinger og konferencer. Du studerer teori og praksis inden for blandt andet performance, lys- og lyddesign og kreative processer. Læs mere om Performance Design

Physics

The bachelor subject Physics takes you through the basic disciplines of physics, including electrodynamics, thermodynamics and quantum mechanics. You will learn to structure and formalize physical problems and you will acquire the necessary skills to analyse the world with the approach and intuition of a physicist. Læs mere om Physics

Plan, By og Proces

På bachelorfaget Plan, By og Proces beskæftiger du dig med byplanlægning, der bygger på sociale, økologiske og demokratiske værdier. Du kan arbejde med planlægning inden for eks. klima- og miljø, demokratisk bæredygtighed og social inklusion. Læs mere om Plan, By og Proces

Politik og Forvaltning

På bachelorfaget Politik og Forvaltning studerer du, hvordan man udvikler og løser offentlige opgaver set ud fra politiske, økonomiske, sociologiske og juridiske teorier og metoder. Læs mere om Politik og Forvaltning

Psykologi

Bachelorfaget Psykologi handler om de processer, der foregår i og mellem mennesker. Du studerer blandt andet udviklings- og personlighedspsykologi, pædagogisk psykologi samt arbejds- og organisationspsykologi. Læs mere om Psykologi

Pædagogik og Uddannelsesstudier

Bachelorfaget Pædagogik og Uddannelsesstudier beskæftiger sig med alle de faktorer i menneskers liv, der præger menneskers deltagelse i lærings- og udviklingssammenhænge. Faget spænder bredt og trækker på fagområder som psykologi, antropologi, sociologi, kønsforskning og kulturforskning. 


Læs mere om Pædagogik og Uddannelsesstudier

Social Psychology of Everyday Life

Social Psychology of Everyday Life focuses on Social Psychology in a Global Context. It deals with the questions of how humans think and react, why humans think and act as they do, and how they interact with culture and society through their actions. Læs mere om Social Psychology of Everyday Life

Socialvidenskab

På bachelorfaget Socialvidenskab studerer du sociale og samfundsmæssige problemstillinger og finde løsninger på de udfordringer som moderne velfærdssamfund står over for.
Læs mere om Socialvidenskab

Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

Bachelorfaget Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier kombinerer pædagogiske, psykologiske og samfundsvidenskabelige perspektiver på sundhed og sundhedsforståelser. Du får forståelse for sundhed som et samspil mellem individet, arv, livsstil, levevilkår og indsatsen fra miljø- og sundhedstjenesten. Læs mere om Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

TekSam - Miljøplanlægning

På bachelorfaget TekSam - miljøplanlægning lærer du at analysere miljøproblemer og finde innovative løsninger samt at forstå, hvordan teknologi, planlægning og lovgivning kan påvirke miljøproblemerne. Læs mere om TekSam - Miljøplanlægning

Virksomhedsstudier

Bachelorfaget Virksomhedsstudier handler om at se virksomheder som sociale og organisatoriske systemer, hvis adfærd er økonomisk betinget. På studiet får du en grundig indføring i erhvervsøkonomiske teorier og metoder til at forstå den enkelte virksomhed. Læs mere om Virksomhedsstudier