Intro til uddannelsen

Kulturelle møder og interaktioner i et internationalt, interkulturelt og globalt perspektiv

Kultur- og Sprogmødestudier er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

Bachelorfaget Kultur- og Sprogmødestudier er studiet af kulturelle identiteter og symbolske repræsentationsformer, inkl. deres æstetiske dimension, i et internationalt, interkulturelt og globalt perspektiv.

Fokus er især på processer hvor kulturelle identiteter og repræsentationer mødes, udveksles og interagerer. Faget inddrager sprogets rolle i kulturmødet og lægger generelt vægt på sprogets og diskursens betydning for identitet og erkendelse.

Du får udviklet din kulturforståelse og interkulturelle kompetence, lærer at forholde dig konstruktivt og formidlende til konflikter og samarbejdsproblemer der opstår som følge af kulturmødet, samt til at kunne lokalisere problemer og opstille alternativer.

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Undervisere

Undervisere Kultur- og Sprogmødestudier