Nat-dag på RUC

Kom til RUC Online

Nat-dag livestreamer 4 oplæg til gymnasier i uge 39, 2020.

Professor Jesper Troelsen

Laktoseintolerance - en historie om enzymmangel

Professor i medicinalbiologi Jesper Troelsen

Laktoseintolerance er en tilstand, man ser hos de fleste voksne mennesker i verden, hvor man får tarmproblemer, hvis man indtager mælkesukker - laktose. Laktose intolerance skyldes mangel på fordøjelsesenzymet laktase. Modsat de fleste steder i verden er 95% af voksne etniske danskerne laktosetolerante.

I dette undervisningsforløb vil der være et kort oplæg om laktoseintolerance/-tolerance og om biologien bag fordøjelsen af laktose. Bagefter laver vi et forsøg, hvor vi vil visualisere spaltning af laktose ved et laktase enzym assay.

Online: Mandag d. 21. september 2020 kl. 10.00 - 11.30

Produktion af mikroalger raceway

Mikroalger: Hvad kan de bruges til?

Lektor i miljøbiologi Søren Laurentius

Algeopblomstring!     Farlige blågrønalger!     Iltsvind!

Når vi hører om mikroalger – eller planteplankton- er det ofte ikke for det gode, selvom vi jo godt ved, at de udgør grundlaget for fødekæderne i søerne og havet. Imidlertid kan mikroalger også være særdeles nyttige. Man kan bruge dem som foder, man kan spise dem, man kan lave dieselolie ud af dem, mange af dem indeholder stoffer som kan bruges medicinsk, f.eks. til at behandle kræft.

I dette foredrag vil jeg fortælle om mikroalger: Hvad er mikroalger egentlig, hvorfor er de så spændende, hvad er status på vores brug af mikroalger?

Jeg vil give eksempler på eksisterende stor-skala produktion af mikroalger og prøve at give nogle bud på, hvad fremtiden kan bringe. Foredraget vil delvist være baseret på vores eget arbejde med mikroalger i spildevandsrensning, som energiproducenter, og ikke mindst som foder og senest som mad.

Online: Tirsdag d. 22. september 2020 kl. 10.00 - 11.30

Simulering af blodlegener i et blodkar

RUC Online: Undersøg cancer med det matematiske mikroskop

Lektor i matematik Morten Andersen

Matematikere på Roskilde Universitet har i et samarbejde med læger og biologer på Sjællands Universitetshospital udviklet matematiske modeller for, hvordan normal blodproduktion, udvikling af blodkræft og inflammation gensidigt påvirker hinanden. Sammenholdt med blodprøver fra den enkelte patient kan modellerne guide til en mere effektiv og individualiseret kræftbehandling.

Vi har mange solide resultater fra den biologiske forskning, som udgør brikkerne i det puslespil, som vi forsøger at samle for at forstå kræft. Hvis vi kan omsætte biologien til ligninger, vi kan regne på, er det muligt at gennemskue, hvad de enkelte delresultater betyder for det samlede billede af sygdommen. Når vi omsætter biologien til matematik, kan vi fokusere på de væsentligste sygdomsmekanismer og undersøge, hvilke mulige udfald der er matematisk. Den viden kan vi føre direkte tilbage til de læger, der behandler patienter.

Online: Torsdag d. 24. september 2020 kl. 10.00 - 11.30

Model af vores solsystem

Computersimulation af solsystemet

Studerende Christian Kristensen og Lektor i datalogi Torben Braüner

Der er gode grunde til at simulere solsystemet. Én god grund er, at solsystemet er et eksempel på hvad der kaldes et n-body problem. Et n-body handler inden for fysikken om at forudse de individuelle bevægelser i en gruppe af himmellegemer, som påvirker hinanden med tyngdekraften.

Årsagen til at man kalder det for et problem, er at det kan være svært, faktisk umuligt, at beskrive disse systemer matematisk. Derfor er den eneste mulighed, slavisk at beregne hvor planeterne vil være, trin for trin. Heldigvis er moderne computere rigtigt gode til dette, og at lave disse beregninger er, hvad vores simulation går ud på.

Det sjove ved at lave denne slags simulationer er, at det er muligt at se, hvad der ville ske hvis for eksempel gravitationskonstanten ændrede sig, eller solens masse fordobles.

Vi har valgt at lave en visuel repræsentation af simulationen, således at man kan få en intuitiv forståelse af, hvordan himmellegemerne interagerer. Oplægget giver også et indblik i, hvordan det er at skrive og arbejde projektorienteret i naturvidenskaben på RUC.

Online: Fredag d. 25. september 2020 kl. 10.00 - 11.30

SRP/SOP-øvelser på RUC

Forskere fra Roskilde Universitet afholder løbende øvelsesdage for 3.G-elever, som skal skrive studieretningsprojekt (SRP) eller studieområdeprojekt (SOP). Eleverne skal tilmelde sig enkeltvis og deltager så sammen med andre tilmeldte til en fælles øvelsesdag - øvelserne lægger op til, at eleverne arbejder med deres egen faglige vinkel. 

SRP-øvelsesdage afholdes udelukkende for naturvidenskabelige fag.

Alle øvelser >

Find litteratur til projekter

Roskilde Universitets bibliotek kan hjælpe med informationssøgning til opgaver.

Bibliotekets gymnasieguide >

Roskilde Universitet

Læs på RUC

Læs på Roskilde Universitet

Se hvilke uddannelser, du kan læse på RUC inden for Naturvidenskab og Miljø.


Datalogi // Computer Science
ENVIRONMENTAL BIOLOGY
ENVIRONMENTAL RISK
Fysik // PHYSICS 
Kemi // CHEMISTRY
MATHEMATICS
Medicinalbiologi
MOLECULAR BIOLOGY

Se alle Bacheloruddannelser

Website

Tilbud til gymnasier

Nat-dag og RUC Online er en del af en række tilbud, som Roskilde Universitet stiller til rådighed for gymnasieuddannelser.

Alle tilbud er samlet på vores side for gymnasier.