Nat-dag på RUC

RUC sender LIVE - Program uge 39

Nat-dag livestreamer 5 oplæg til gymnasier i uge 39, 2021. Deltagelse kræver tilmelding nedenfor.

Istapper

Fra molekyler til materialer

Fysiker Ulf Rørbæk Petersen

Materialer består af molekyler. De forefindes i forskellige former såsom fast, flydende eller gas. Foredraget giver eksempler fra hverdagen og fra forskningen på, hvordan vi kan måle og forudsige materialers opførsel med teorier og modeller. Vi vil belyse spørgsmål som:

  • Hvorfor er jordens inderste kerne er fast, selvom den er mange tusinde grader varm?
  • Er indlandsisen på Grønland fast eller flydende?

Oplægget er en introduktion til tilstandsformer og faseovergange. Vi vil give et indblik i forskernes verden fra perspektivet af en eksperimental fysiker, og en teoretiker.

Online: Mandag d. 27. september 2021 kl. 10.00 - 11.30

Corona virus

Forskning i pandemier i fortid, nutid og fremtid

Epidemiolog Lone Simonsen

COVID-19 pandemien har ført til en fornyet interesse for forskning i pandemier verden over, og behovet er stort for at forstå, hvordan pandemier spreder sig, og hvilken effekt tiltag som test, masker og vacciner kan have på spredningen.

På Roskilde Universitet har vi et nyt forskningscenter ”PandemiX”, hvor forskere fra forskellige discipliner arbejder side om side for at blive klogere på pandemier.

Når vi prøver at forstå det samlede billede af epidemien, omsætter vi Covid-19 pandemiens dynamik til ligninger, som vi kan regne på. Vi kan så fokusere på de væsentligste ”drivers” og dermed pege på de bedste måder at kontrollere pandemien på.

Vores fokus er at forstå epidemiske sygdomme gennem en linse af matematik, hvormed vi kan tage Covid-19 pandemien under lup og undersøge fænomener som superspredning og validere forudsigelser mod data, som indsamles af SSI om Covid-19 pandemien dag for dag. Vi kan også vise, hvad der ville være sket, hvis vi ikke havde handlet så hurtigt og effektivt, som vi gjorde i Danmark. Hoved-tag-med-hjem-budskabet vil være, at matematiske modeller er en kritisk forståelsesramme for epidemier, og at det hele kun giver mening, hvis man forstår, hvad der skete i historiske epidemier.

Online: Tirsdag d. 28. september 2021 kl. 10.00 - 11.30

Simulering af blodlegener i et blodkar

Undersøg cancer med det matematiske mikroskop

Professor og matematiker Johnny Ottesen

Matematikere på Roskilde Universitet har i et samarbejde med læger og biologer på Sjællands Universitetshospital udviklet matematiske modeller for, hvordan normal blodproduktion, udvikling af blodkræft og inflammation gensidigt påvirker hinanden. Sammenholdt med blodprøver fra den enkelte patient kan modellerne guide til en mere effektiv og individualiseret kræftbehandling.

Vi har mange solide resultater fra den biologiske forskning, som udgør brikkerne i det puslespil, som vi forsøger at samle for at forstå kræft. Hvis vi kan omsætte biologien til ligninger, vi kan regne på, er det muligt at gennemskue, hvad de enkelte delresultater betyder for det samlede billede af sygdommen. Når vi omsætter biologien til matematik, kan vi fokusere på de væsentligste sygdomsmekanismer og undersøge, hvilke mulige udfald der er matematisk. Den viden kan vi føre direkte tilbage til de læger, der behandler patienter.

Hoved-tag-med-hjem-budskabet er, at matematik kan bruges til både bedre diagnosticering og bedre behandling samt til at forstå vigtig grundvidenskab f.eks. koblingen mellem cancer og inflammation.

Det er en nødvendig forudsætning at eleverne kender til differentialligninger og behersker abstrakt tankegange og har interesse i anvendelser især indenfor det bio-medicinske område.

Online: Onsdag d. 29. september 2021 kl. 10.00 - 11.30

Produktion af mikroalger raceway

Mikroalger: Hvad kan de bruges til?

Forsker og miljøbiolog Søren Laurentius

Algeopblomstring!     Farlige blågrønalger!     Iltsvind!

Når vi hører om mikroalger – eller planteplankton- er det ofte ikke for det gode, selvom vi jo godt ved, at de udgør grundlaget for fødekæderne i søerne og havet. Imidlertid kan mikroalger også være særdeles nyttige. Man kan bruge dem som foder, man kan spise dem, man kan lave dieselolie ud af dem, mange af dem indeholder stoffer som kan bruges medicinsk, f.eks. til at behandle kræft.

I dette foredrag vil jeg fortælle om mikroalger: Hvad er mikroalger egentlig, hvorfor er de så spændende, hvad er status på vores brug af mikroalger?

Jeg vil give eksempler på eksisterende stor-skala produktion af mikroalger og prøve at give nogle bud på, hvad fremtiden kan bringe. Foredraget vil delvist være baseret på vores eget arbejde med mikroalger i spildevandsrensning, som energiproducenter, og ikke mindst som foder og senest som mad.

Online: Torsdag d. 30. september 2021 kl. 10.00 - 11.30

Professor Jesper Troelsen

Laktoseintolerance - en historie om enzymmangel

Professor i medicinalbiologi Jesper Troelsen

Laktoseintolerance er en tilstand, man ser hos de fleste voksne mennesker i verden, hvor man får tarmproblemer, hvis man indtager mælkesukker - laktose. Laktose intolerance skyldes mangel på fordøjelsesenzymet laktase. Modsat de fleste steder i verden er 95% af voksne etniske danskerne laktosetolerante.

I dette undervisningsforløb vil der være et kort oplæg om laktoseintolerance/-tolerance og om biologien bag fordøjelsen af laktose. Bagefter laver vi et forsøg, hvor vi vil visualisere spaltning af laktose ved et laktase enzym assay.

Online: Fredag d. 1. oktober 2021 kl. 10.00 - 11.30

SRP/SOP-øvelser på RUC

Forskere fra Roskilde Universitet afholder løbende øvelsesdage for 3.G-elever, som skal skrive studieretningsprojekt (SRP) eller studieområdeprojekt (SOP). Eleverne skal tilmelde sig enkeltvis og deltager så sammen med andre tilmeldte til en fælles øvelsesdag - øvelserne lægger op til, at eleverne arbejder med deres egen faglige vinkel. 

SRP-øvelsesdage afholdes udelukkende for naturvidenskabelige fag.

Alle øvelser >

Find litteratur til projekter

Roskilde Universitets bibliotek kan hjælpe med informationssøgning til opgaver.

Bibliotekets gymnasieguide >

Roskilde Universitet

Læs på RUC

Læs på Roskilde Universitet

Se hvilke uddannelser, du kan læse på RUC inden for Naturvidenskab og Miljø.


Datalogi // Computer Science
ENVIRONMENTAL BIOLOGY
ENVIRONMENTAL RISK
Fysik // PHYSICS 
Kemi // CHEMISTRY
MATHEMATICS
Medicinalbiologi
MOLECULAR BIOLOGY

Se alle Bacheloruddannelser

Website

Tilbud til gymnasier

Nat-dag og RUC Online er en del af en række tilbud, som Roskilde Universitet stiller til rådighed for gymnasieuddannelser.

Alle tilbud er samlet på vores side for gymnasier.