RUC sender LIVE

Blå blobler svæver rundt på lyseblå baggrund

Skrædderkunst og røntgeneksperimenter på nanoskala

v/ Lektor i Fysik Dorthe Posselt

Torsdag d. 28. september kl. 10-11

Naturen er mester i at skræddersy systemer af selvorganiserende molekyler med de rette egenskaber til en given opgave, f.eks. thylakoid membranerne i grønkorn, hvor fotosyntesen finder sted. Når man i nanoteknologi designer og bygger meget små apparater, benytter man sig også af skræddersyede molekylers evne til uden ydre styring at organisere sig i velordnede strukturer.

Jeg vil give eksempler på nanoskala struktur fra både naturen og fra nanoteknologi og forklare sammenhængen mellem form og funktion. Jeg vil fortælle om min egen forskning i nanoskala struktur, hvor vi RUCs kælder lige har fået etableret et 9 m langt røntgenspredningsinstrument i verdensklasse, RUCSAXS, der skal hjælpe os med at skaffe mere viden om strukturer, vi ikke kan se direkte med øjet.

Målgruppe: Gymnasieelever med interesse for Fysik, Kemi, Bioteknologi

 

Piller

Forskning i menneskekroppens reaktion på kemikalier

v/ Professor i Biomedicin David Møbjerg Kristensen

Fredag d. 29. september kl. 10-11

Historier om omfattende PFAS-eksponering fra miljøet har ført til heftig debat herhjemme og samtidigt starter en lang række retssager i USA, hvor kvinder har lagt sag an mod lægemiddelindustrien for at have solgt hovedpinemedicinen paracetamol (det aktive stof i Panodil, Pinex og Pamol) til dem, uden at lave de nødvendige sikkerhedsundersøgelser for skadelige virkninger under graviditet. Fælles for disse sager er, at mennesker i moderne samfund både frivilligt og ufrivilligt er eksponeret til en lang række kemikalier, der har vist at kunne skade under graviditet, barndommen og i voksenlivet.

På Roskilde Universitet har vi en lang række studier kørende i samarbejde med ledende nationale og internationale forskningsinstitutioner for at forstå, hvordan f.eks. pesticider kan lede til mere migræne og håndkøbsmedicin som hovedpinemedicin under graviditet kan forstyrre fosterudviklingen og lede til misdannelser af nyfødte. Under foredraget vil forskeren eksponere sig selv til dagligdags substanser for at vise, hvordan de direkte påvirke vores nervesystem og kan lede til ændrede smerteoplevelser og forstyrrelser af sanseapparatet.
 
Målgruppe: Gymnasieelever med interesse for Biologi, Kemi eller Bioteknologi

Plastikforurening på strand

Plastforurening – årsager, konsekvenser og mulige løsninger

v/ Lektor i miljøbiologi Kristian Syberg

Fredag d. 29. september kl. 12-13

Plastforurening er en af vor tid største miljøproblemer. Siden vi for alvor begyndte at anvende plast op igennem 1950erne, er produktionen steget støt fra få tons i 1950 til ca. 400 millioner tons i dag. Som følge af dette accelererende forbrug er forureningen vokset og vokset. I dag mister vi ca 8 millioner tons plast til miljøet hvert år, og plastforurening findes i dag overalt på kloden. Udover de store opkoncentrationer i verdenshavene, hvoraf de største fem befinder sig i henholdsvis det nordlige Stillehavet, det sydlige Stillehav, Det nordlige Atlanterhav, det sydlige Atlanterhav samt det indiske ocean, er der fundet plastforurening overalt hvor videnskaben har kigget efter det. Der er fundet plast på polerne, på de højeste bjergtinder som Mount Everest og i de dybeste dele af havet som Marianergraven.

Konsekvenserne af plastforureningen kan opdeles i to. For det første er der de negative effekter på dyre- og planteliv både af plasten i sig selv samt af de kemikalier der tilsættes plasten. Interaktion med plastforurening er dokumenteret for +800 marine arter, og effekterne af kemikalier anvendt i plast såsom plastblødgørere samt PFAS er ligeledes veldokumenterede. Derudover afstedkommer det store plastforbrug et kæmpe ressourcetræk. Plast laves primært af olie, og det er estimeret af hvis vi fortsætter med den nuværende udvikling i vores plastforbrug, vil mindst 20% af alt den olie vi bruger, blive anvendt til at producere plast i 2050.

På Roskilde Universitet arbejder vi med at forstå både omfang og konsekvenser af denne plastforurening, men arbejder ligeledes med de mulige løsninger vi har på dette stigende problem. Vi arbejder med hvordan en omstilling til en mere cirkulær økonomi kan være løsningen på plastforurenings problemet, samt hvordan den tværvidenskabelige forståelse af produktion, forbrug og miljøskader er nødvendig for at løse dette store miljøproblem.     

Målgruppe: Gymnasieelever med interesse for Biologi, miljø og plastforurening.

Forberedelse før Live stream

Eleverne forventes at have set filmen ”Mikroplastforurening” og læst artiklen af samme navn, som er en del af undervisningspakken ”Mikroplastforurening” på ruc.dk.

SRP/SOP-øvelser på RUC

Forskere fra Roskilde Universitet afholder løbende øvelsesdage for 3.G-elever, som skal skrive studieretningsprojekt (SRP) eller studieområdeprojekt (SOP). Eleverne skal tilmelde sig enkeltvis og deltager så sammen med andre tilmeldte til en fælles øvelsesdag - øvelserne lægger op til, at eleverne arbejder med deres egen faglige vinkel. 

SRP-øvelsesdage afholdes udelukkende for naturvidenskabelige fag.

Alle øvelser >

Find litteratur til projekter

Roskilde Universitets bibliotek kan hjælpe med informationssøgning til opgaver.

Bibliotekets gymnasieguide >

Flere tilbud til gymnasielærere og elever

Website

Tilbud til gymnasier

Nat-dag og RUC Online er en del af en række tilbud, som Roskilde Universitet stiller til rådighed for gymnasieuddannelser.

Alle tilbud er samlet på vores side for gymnasier.

Læs på RUC

Bachelorfag på Naturvidenskabelig bacheloruddannelse: