Intro til uddannelsen

Studér arbejde som en afgørende menneskelig aktivitet og en vigtig del af vores liv

Arbejdslivsstudier er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

Arbejde fylder en stor del af alle menneskers liv. På bachelorfaget Arbejdslivsstudier beskæftiger du dig med arbejde som en afgørende menneskelig aktivitet og arbejdslivet som en meget vigtig del af vores levede liv: Det udviklende arbejde, det grænseløse arbejde, arbejdsmiljø, beskæftigelsespolitik, integration på arbejdspladsen, ligestilling, arbejdspladslæring og -kommunikation, medarbejderinvolvering og personaleledelse. 

Faget giver en grundig introduktion til arbejdets historie, begrebet arbejde og de forandringer der sker med arbejdet i disse år – et skift fra industrisamfund til videnssamfund. Der er fokus på hvad det betyder for forskellige faggrupper og deres arbejde og faget studerer arbejdspladsen som et fysisk og socialt fænomen.

Fra bachelor til kandidat

Med en bacheloruddannelse fra RUC har du adgang til en række kandidatuddannelser. Vær opmærksom på, at de nuværende kandidatuddannelser på RUC har sidste optag i år med ansøgningsfrist 1. marts 2021.

Fra 2022 udbyder RUC 30 nye kandidatuddannelser, der erstatter de nuværende. Du har allerede nu mulighed for at se de kandidatuddannelser RUC udbyder fra 2022.

Undervisere

Undervisere Arbejdslivsstudier