Intro til uddannelsen

Studér arbejde som en afgørende menneskelig aktivitet og en vigtig del af vores liv

Arbejdslivsstudier er et fag, du læser som en del af din bacheloruddannelse på RUC. 

Arbejde fylder en stor del af alle menneskers liv. På bachelorfaget Arbejdslivsstudier beskæftiger du dig med arbejde som en afgørende menneskelig aktivitet og arbejdslivet som en meget vigtig del af vores levede liv: Det udviklende arbejde, det grænseløse arbejde, arbejdsmiljø, beskæftigelsespolitik, integration på arbejdspladsen, ligestilling, arbejdspladslæring og -kommunikation, medarbejderinvolvering og personaleledelse. 

Faget giver en grundig introduktion til arbejdets historie, begrebet arbejde og de forandringer der sker med arbejdet i disse år – et skift fra industrisamfund til videnssamfund. Der er fokus på hvad det betyder for forskellige faggrupper og deres arbejde og faget studerer arbejdspladsen som et fysisk og socialt fænomen.

Fra bachelor til kandidat

En bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet giver dig adgang til at læse en kandidatuddannelse. Alt efter hvilke(t) fag du vælger på din bacheloruddannelse, har du adgang til en eller flere af vores  kandidatuddannelser.

Undervisere

Undervisere Arbejdslivsstudier