Rubrik #11, 2017

Angela Bourne
ARTIKEL

Partiforbud er demokratiets ultimative værktøj

Visse demokratiske stater vælger at forbyde anti-demokratiske partier, selvom det er et konfliktpræget emne, fordi partierne bliver anset for at være en trussel mod det demokratiske system eller kerneværdier i samfundet.

Sune Sønderberg Mortensen
ARTIKEL

Små ord har stor betydning i retssager

Sproget kan få afgørende betydning, når der skal fældes dom i en retssag. Det fortæller sprogforskeren Sune Sønderberg Mortensen, der har analyseret lydoptagelser fra Retten på Frederiksberg. Hans forskning skal gøre os klogere på sprogets rolle i danske retssager.

Mads Dagnis
ARTIKEL

Populismen vil blive modereret af mainstreampartierne

Vi kan forvente en tilbagevenden til en mere normal politisk situation i Europa om nogle år, vurderer politolog ved Roskilde Universitet. De mere ekstreme politiske partier vil sandsynligvis blive svækket, fordi mainstreampartierne vil have erfaret, at de er nødt til at være mere i trit med befolkningen. 

Janne Gleerup
ARTIKEL

Nye ansættelsesvilkår truer trivsel og kvalitet

Vi er i gang med at udvikle et arbejdsmarked, som presser medarbejderne og samtidig underminerer den høje kvalitet, som vores uddannelsessystem ellers har banet vejen for, påpeger forsker.

Ib Tunby Gulbrandsen
ARTIKEL

Trump sætter mediernes dagsorden

Donald Trump tweeter mest om morgenen, hvor han tweeter meget personligt, og hans fremgangsmåde gør ham i stand til at styre og forstyrre mediebilledet, viser ny forskning fra Roskilde Universitet.

Sevasti Chatzopoulou
ARTIKEL

Europæisk gældskrise har samlet folk på tværs af grænser

Sociale bevægelser er i højere grad end tidligere blevet mobiliseret på tværs af grænser som en reaktion på den økonomiske krise, der især har ramt Sydeuropa i det seneste årti. Det fortæller lektor Sevasti Chatzopoulou.

Line Engbo Gissel
ARTIKEL

Den Internationale Straffedomstol risikerer at blokere for fred og retfærdighed

Den Internationale Straffedomstol retsforfølger nogle af de mest alvorlige internationale forbrydelser, men domstolens fremgangsmåde fører problemer med sig i visse lande, viser forskning fra adjunkt Line Engbo Gissel.

Folkemødet
ARTIKEL

Leder: Det andet folkemøde

Snart samles over 20.000 mennesker i den bornholmske havneby Allinge. Folkemødet er et vigtigt mødested for forskere, for tilliden til forskningen er skrøbelig, og det er vigtigt konstant at være i dialog med det omgivende samfund, skriver RUC's rektor Hanne Leth Andersen i en leder i det aktuelle nummer af forskningsmagasinet Rubrik.