| Tæt på videnskaben

Nye ansættelsesvilkår truer trivsel og kvalitet

Vi er i gang med at udvikle et arbejdsmarked, som presser medarbejderne og samtidig underminerer den høje kvalitet, som vores uddannelsessystem ellers har banet vejen for, påpeger forsker.
Janne Gleerup
De nye ansættelsesvilkår truer også kvaliteten af arbejdet, påpeger arbejdslivsforsker Janne Gleerup.


Projektansættelser, uformelle kontrakter - hurtigt ind, hurtigt ud.

Ansættelsesforholdene på det danske arbejdsmarked er under forandring, viser flere undersøgelser. Og det sætter sine spor, at flere og flere danskere må hoppe fra job til job, fastslår lektor i arbejdsliv Janne Gleerup fra Roskilde Universitet.

»Vores undersøgelse viser, at de løstansatte ofte har ringere løn- og arbejdsforhold end deres fastansatte kollegaer – og at de oplever forskelsbehandling i relation til muligheder for indflydelse, privilegier og udviklingsmuligheder, hvilket er ret sårende for mange.«

Janne Gleerup er ved at afslutte et forskningsprojekt, hvor hun sammen med en række andre forskere har lavet interviews og workshops med løstsansatte akademikere inden for det kommunale område, på universiteter og i kultursektoren.

»En stigende andel af akademikere er ansat i midlertidige stillinger, selvom de hellere ville have en fast stilling,« fortæller Janne Gleerup:

»Det er nyt, at akademikere som helhed i højere grad kun bliver tilbudt løse ansættelser. Det griber om sig også i det offentlige og for folk med mellemlange og lange uddannelser. En gruppe af mennesker, der troede, at de havde uddannet sig væk fra denne risiko.«

Der tegner sig et klart billede blandt medarbejderne fra Janne Gleerups undersøgelse, fortæller hun:

»Stor udskiftning i medarbejdergruppen betyder, at de kollegiale relationer bliver svækket. Det går ud over fællesskabsfølelsen, og mange løstansatte savner at høre til et sted,« fortæller Janne Gleerup.

Hun ser det som en vigtig opgave for de faglige organisationer at give stemme til de løstansattes arbejdslivserfaringer og udvikle nye strategier til at varetage deres interesser.

»I et demokratisk perspektiv er det vigtigt at modvirke udviklingen af A- og B-hold på arbejdsmarkedet, som vil gå ud over sammenhængskraften i samfundet. Men fagforeningerne står i det dilemma, at de på den ene side principielt gerne vil begrænse de løse ansættelser, og på den anden side bliver nødt til at forholde sig til, at løse ansættelser er et vilkår for en voksende gruppe af deres medlemmer,« påpeger Janne Gleerup.
 

Samfundsøkonomiske konsekvenser

Det er ikke kun fællesskabsfølelsen, der er under pres i disse år, hvor løse ansættelsesvilkår vinder mere og mere frem. De nye vilkår truer også kvaliteten af arbejdet, for de forandrede betingelser betyder meget for det psykiske arbejdsmiljø og arbejdsfællesskabet og dermed også for kvaliteten af arbejdet, forklarer Janne Gleerup:

»Der er meget kontinuitet, engagement og planlægning, der går tabt, når folk kun er ansat f.eks. 6 måneder af gangen. Store videnstab opstår. Og det betyder noget i et samfundsøkonomisk perspektiv,« siger hun.

»Vi er ved at udvikle nogle rammer på arbejdsmarkedet, som underminerer den høje kvalitet, som vores omfattende uddannelsessystem og aftalerne på arbejdsmarkedet ellers har banet vejen for, « påpeger hun.

Samtidig påpeger Janne Gleerup, at det er svært for den enkelte virksomhed at løfte ansvaret for en strukturel samfundstendens:

»Når økonomien er presset, og alle de andre også bruger lavtlønnede løsarbejdere, så har man jo ikke råd til at være den eneste, der ikke gør det. Det er også svært at måle et kvalitetsfald på kort sigt. Der er man nødt til at have et større samfundsperspektiv på,« siger hun.
 

Vigtigt område

Janne Gleerup peger på, at udviklingen herhjemme er en udløber af globaliseringen og internationaliseringen af arbejdsmarkedet, men hun mener, at vi er nødt til at interessere os mere for konsekvenserne af udviklingen og de handlemuligheder vi har:

»Vi er nødt til at overveje, hvad det gør ved os som samfund, at mange går rundt og bliver mere og mere utrygge ved deres grundbetingelser. Vi bruger utroligt meget af vores vågne tid på arbejde, så det er vigtigt at få beskrevet, hvad flere løse ansættelser gør ved vores liv og samfund i det hele taget. Det er vigtigt at undersøge, hvad det betyder for vores muligheder for at trives i vores arbejdsliv – og liv i det hele taget,« siger hun og tilføjer:

»Fører den skærpede konkurrence og forringede ansættelsesvilkår automatisk til højere kvalitet og mere produktivitet? Eller er der nogle negative effekter ved så massivt at skærpe konkurrenceforholdene mellem mennesker, som vi forsømmer at få øje på?«

Janne Gleerup, lektor på Institut for Mennesker og Teknologi, underviser på kandidatfagene Pædagogik og Arbejdslivsstudier, på Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse og i Forskerskolen i Livslang Læring. Janne Gleerups aktuelle forskningsprojekt er finansieret af Dansk Magisterforening. Resultaterne af projektet vil blive præsenteret i en bog, der udkommer til efteråret.