Intro til uddannelsen

Ny uddannelse i Samfundsøkonomi lanceres i 2025 med første ansøgningsfrist 1. marts 2025.
Den samfundsøkonomiske værktøjskasse indeholder både økologisk, institutionel og neoklassisk økonomi.

Verden står overfor store udfordringer med økonomisk ulighed og polarisering, udtømning af naturressourcer og klimaforandringer. For at kunne omstille samfundet og skabe holdbare, bæredygtige løsninger er der brug for dygtige økonomer, der kan tænke bæredygtighed ind i alle led af forretningen, både i offentlige og private virksomheder.

På kandidatuddannelsen i Samfundsøkonomi får du en unik profil, hvor du både har en stærk økonomifaglighed, og samtidig får du en dyb indsigt i bæredygtighed og grøn omstilling.

Som studerende beskæftiger du dig med samfundets forskellige bæredygtighedsudfordringer ved hjælp af avanceret teoretisk og praktisk viden om økonomiske omstillingsprocesser på mikroniveau, det vil sige individer og virksomheders adfærd, på makroniveau, fx sektor– og samfundsniveauet, og på internationalt niveau.

Uddannelsen er kendetegnet ved at gå ud over traditionelle faggrænser. Det betyder, at du både bliver veluddannet inden for klassiske og moderne tilgange til økonomisk videnskab, fra neoklassisk økonomi til heterodoks økonomi, herunder økologisk økonomi og post-Keynesiansk økonomi. Samtidig lærer du at bruge din viden om økonomi i forhold til bæredygtighedsproblematikker.

Som studerende har du mulighed for at specialisere dig inden for ”Grøn Omstilling” eller ”Bæredygtig Finansiering”.

Grøn Omstilling fokuserer blandt andet på markeder for miljøgoder, grønne skatter og byrdefordeling på grupper i samfundet, det vil sige hvem der betaler for den grønne omstilling. Du kommer også til at beskæftige dig med makroøkonomiske perspektiver på grøn vækst, og du lærer at lave økonomiske analyser og vurdere mulige politiske strategier.

Bæredygtig Finansiering fokuserer blandet andet på finansiel forvaltning og finansielle strategier for investeringer i en bæredygtig fremtid. Det er fx vurderinger af bæredygtige og grønne investeringer, som i praksis anvendes af forskellige involverede aktører som banker, fonde, pensionsselskaber, med flere.