Intro til uddannelsen

Verden forandrer sig - det gør uddannelser også. RUC har lanceret nye kandidatuddannelser - Socialvidenskab er én af dem.
Socialvidenskab - hvad er det?

Socialvidenskab fokuserer på sociale og samfundsmæssige forandringer, modsætningsforhold, udfordringer og kriser, og de dynamikker, mekanismer og sociale kampe der driver dem.

Uddannelsen er baseret på en socialvidenskabelig tværfaglighed med bidrag fra sociologi, antropologi, politologi, økonomi og retssociologi. 

Undervejs i uddannelsen kan du komme til at beskæftige dig med temaer som f.eks. retfærdighed, ulighed, ligestilling, stigmatisering, migration, integration, social mobilitet, bæredygtighed, vækst og ressourceudnyttelse inden for rammerne af moderne velfærdsstater og –samfund.

Du lærer at arbejde tværfagligt og problemorienteret, og du bliver undervist i videregående kvantitative og kvalitative metodiske værktøjer, som giver dig en stærk teoretisk og analytisk faglighed. 
Uddannelsen er bygget op omkring tre tematiske spor, der giver dig mulighed for at specialisere dig inden for spørgsmål omkring: A) Sociale forandringsprocesser og retfærdighed; B) Velfærd, Institutioner og Ulighed eller C) Køn og Mangfoldighed.

Karriere

Som færdiguddannet kandidat vil du kunne komme til at arbejde i både offentlige og private virksomheder, eller som selvstændig med egen virksomhed. Dine opgaver kan fx være udviklings- evaluerings- og analyseopgaver, administration og ledelse, projektledelse, design og ledelse af sociale indsatser, integrations- og ligestillings problematikker. Du kan også påbegynde en ph.d.-forskeruddannelse.

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.scient.soc. 

Undervisningssprog: Dansk

Studiestart: Første studiestart september 2022