Intro til uddannelsen

Vil du arbejde tværfagligt med sociale og samfundsmæssige forandringer?
Socialvidenskab - hvad er det?

Pandemi, ulighed, klima, flygtninge, #MeToo – vores samfund transformeres af gennemgribende sociale forandringer. På kandidatuddannelsen i Socialvidenskab arbejder vi med at analysere disse forandringer og bidrage til deres løsning. Til dette formål er der brug for tværgående tænkning og handling på et niveau, der udfordrer mange aktører.   

Vi trækker på perspektiver fra sociologi, antropologi, politologi, økonomi og retssociologi for at forstå komplekse samfundsudfordringer, og vi arbejder med temaer som f.eks. retfærdighed, social ulighed, ligestilling, stigmatisering, migration, integration, social mobilitet, bæredygtighed, vækst og ressourceudnyttelse. Du lærer at bruge kvalitative og kvantitative data og metoder, og kombinationer af disse, som giver dig en stærk teoretisk og analytisk faglighed. På uddannelsen kan du både gå i bredden eller vælge at specialisere dig i et af tre tematiske spor: Sociale forandringsprocesser og retfærdighed, Velfærd, institutioner og ulighed, og Køn og mangfoldighed.

Vores studiemiljø er lige så tværfagligt som de udfordringer, vi undersøger. Vi ved, at samarbejde virker, når mennesker skal løse komplekse opgaver, og den indsigt bruger vi både i vores forskning og vores undervisning. Igennem det problemorienterede projektarbejde lærer du både at styre komplekse processer og at samarbejde. De kompetencer og den viden du får, kan du bruge senere i dit arbejdsliv, uanset hvilken vej du vælger.

Din hverdag på studiet

På Socialvidenskab har vi hver vores motivation for valg af uddannelse, men det er i fællesskabet, at vi bliver klogere og forandrer os. Derfor bliver du en del af et hold. Du kommer primært til at kende studerende fra din egen årgang, men på specialiserings- og metodekurserne møder du også studerende fra andre årgange og uddannelser. Samtidig giver studiet mulighed for praktikforløb og samarbejder med virksomheder og organisationer.

   

  Se også:

   

  Karriere

  Som kandidat i Socialvidenskab kan du gøre en forskel på alle arbejdspladser, der beskæftiger sig med samfundsforhold i bred forstand. Du kan være med til at sætte retningen i ministerier, styrelser, kommuner og regioner, og du kan rådgive, analysere og evaluere i fx fagforeninger, tænketanke, erhvervsorganisationer og NGO’er. Du kan også gøre som flere andre og starte egen virksomhed. Uddannelsen kvalificerer dig ligeledes til at læse en Ph.d. og forfølge en forskerkarriere.

  Vores kandidater får ofte opgaver inden for administration og ledelse, analyse og udvikling, projektledelse, sociale indsatser, integration og ligestilling. Typiske jobtitler kan være:

  • Analysemedarbejder (tænketank)
  • Strategisk rådgiver (privat virksomhed)
  • Direktionssekretær (privat virksomhed)
  • Forretningsudvikler, facilitator (selvstændig virksomhed)
  • Konsulent (social- og ældreområdet)
  • Projektleder (civilsektoren)

   

  Fakta om uddannelsen

  Kandidatgrad: Cand.scient.soc. 

  Undervisningssprog: Dansk