Intro til uddannelsen

Vil du bidrage med løsninger på tidens sociale og samfundsmæssige udfordringer? På kandidatuddannelsen i Socialvidenskab giver vi dig værktøjerne til at analysere og forstå sociale forandringsprocesser – og til at finde nye muligheder for handling.
Socialvidenskab - hvad er det?

Vores samfund oplever gennemgribende sociale forandringer i disse år. Nogle af forandringerne sker langsomt, båret frem af ændrede normer og værdier – andre sker pludseligt og voldsomt, båret frem af en pandemi, en økonomisk krise eller af klimaforandringer. På kandidatuddannelsen i Socialvidenskab lærer du at bidrage med konstruktive løsninger til det 21. århundredes komplekse udfordringer.

Faglig profil

Vi trækker på perspektiver fra sociologi, antropologi, politologi, økonomi og retssociologi for at forstå sociale forandringsprocesser fra både menneskers, institutioners og staters perspektiv. Vi arbejder med temaer som f.eks. retfærdighed, social ulighed, ligestilling, stigmatisering, migration, integration, social mobilitet, bæredygtighed, vækst og ressourceudnyttelse – kort sagt problemstillinger, som udfordrer alle samfundets aktører og som kun kan løses med et tværfagligt perspektiv. Det perspektiv giver vi dig.

Som studerende lærer du at analysere de skiftende udfordringer indenfor rammerne af de vilkår og modsætninger, der findes i moderne velfærdssamfund og stater. Til analysen giver vi dig en række metodiske værktøjer – lige fra praktisk statistik, juridisk sagsbehandling og projektledelse, og til feltarbejde, kvalitative interviews og brugerundersøgelser. Gennem projektarbejdet får du desuden rig lejlighed til selv at afprøve teoriernes og metodernes rækkevidde, styrker og svagheder, og du vil også prøve kræfter med at formidle dit projekt i form af fx en artikel eller en projektansøgning. Du har også mulighed for praktikforløb og samarbejde med virksomheder og organisationer. Alt i alt giver vi dig en stærk og alsidig faglighed, som du kan bruge til at arbejde med konkrete sociale forandringer.

På kandidatuddannelsen i Socialvidenskab kan du vælge at specialisere dig inden for:
- Sociale forandringsprocesser og retfærdighed
- Velfærd, institutioner og ulighed
- Køn og mangfoldighed

Din hverdag på studiet

Vores studiemiljø er lige så tværfagligt som de udfordringer, vi undersøger. Vores studerende er typisk engagerede i samfundet og optagede af de mekanismer, der styrer det, så hos os skal du altid være klar til en rask lille faglig debat ved kaffemaskinen. Vi ved, at samarbejde virker, når mennesker skal løse komplekse opgaver, og den indsigt bruger vi både i vores forskning og vores undervisning. Du bliver derfor hurtigt del af et hold og kommer primært til at kende studerende fra din egen årgang, men på specialiserings- og metodekurserne møder du også studerende fra andre årgange og uddannelser. Vi inviterer også jævnligt vores alumner til at fortælle om det arbejdsliv, der venter dig efter uddannelsen.

Karriere og kompetencer

Som kandidat i Socialvidenskab kan du gøre en forskel på alle arbejdspladser, der beskæftiger sig med samfundsforhold i bred forstand. Du kan være med til at sætte retningen i ministerier, styrelser, kommuner og regioner, og du kan rådgive, analysere og evaluere i fx fagforeninger, tænketanke, erhvervsorganisationer, konsulentvirksomheder og NGO’er. Du kan også gøre som flere andre og starte egen virksomhed. Uddannelsen kvalificerer dig ligeledes til at læse en ph.d. og forfølge en forskerkarriere.

Vores kandidater får ofte til opgave at udvikle og evaluere indsatser og projekter inden for det socialvidenskabelige område, f.eks. sociale indsatser, integration og ligestilling. Mange arbejder også med administration og ledelse, analyse og udvikling, rådgivning og projektledelse. Eksempler på jobtitler kan være:

  • Analysekonsulent i KVINFO, med fokus på evaluering og analyse på ligestillingsområdet
  • Seniorkonsulent i Tænketanken Demokratisk Erhverv, med fokus på at fremme demokratiske virksomheder
  • Fuldmægtig i Sundhedsstyrelsen, med fokus på Indsatser for ældre og demente
  • Projektkoordinator i Red Barnet, med fokus på facilitering af frivillige netværk
  • Forretningsudvikler og facilitator i egen virksomhed, med fokus på udviklingsprocesser på socialområdet

Folder om uddannelsen