Gå til hovedindhold
Vis hovedmenu

Videreuddannelser på Roskilde Universitet

Herunder finder du master- og diplomuddannelser, tilbud til gæstestuderende og tompladsordning.

Master- og diplom på Roskilde Universitet

Master I Oplevelsesledelse

Master i oplevelsesledelse MOL er en videregående uddannnelse målrettet organisationer og virksomheder som arbejder med oplevelser og ledelse. OBS - uddannelsen holder pause ind til 2017. Opdateret info om uddannelsen kommer efterår 2016.

Master i Organisationspsykologi

Vil du være bedre til at forstå de psykologiske processer, der foregår i og mellem ledere og medarbejdere og i og mellem medarbejdere i det det hele taget? Vil du handle på denne forståelse? Og vil du gerne kunne sætte din forståelse i forbindelse med teori og forskning? Master i Organisationspsykologi gør dig klar til at indgå i organisationer på et organisationspsykologisk kvalificeret grundlag.

Master i Professionel Kommunikation

Kom på forkant med den nyeste viden og lær at planlægge, producere, udøve og evaluere kommunikation. Masteruddannelsen i Professionel Kommunikation gør dig til en dygtig praktiker der arbejder med teori og metode. 

Master i Projektledelse og Procesforbedring

Master i Projektledelse og Procesforbedring er en videregående projektlederuddannelse. MPF er henvendt til alle, der arbejder projektorienteret eller gerne vil arbejde mere projektorienteret i deres daglige arbejde som projektleder eller projektdeltager.

Master i Socialt Entreprenørskab

Masteruddannelsen i Socialt Entreprenærskab henvender sig til agenter for social innovation: personer som er involverede i strategiske og planlæggende, lærings- og udviklingsaktiviteter i organisationer i det civile samfund. Uddannelsen fokuserer på den tredje sektor, men omfatter samarbejdsrelationer og samspil mellem samfundets offentlige sektor, private sektor og det civile samfund. 

Master i Uddannelse og Læring

Master i Uddannelse og Læring kvalificerer til at udvikle, analysere og evaluere uddannelse, kompetenceudvikling og organisationsforandring med læreprocesser som omdrejningspunkt. Vi har fokus på læring og forandring i hverdagslivet, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og organisationer.

Master i IKT og Læring

Masteruddannelsen i IKT og Læring er en virtuel 2-årig deltidsuddannelse for personer, der arbejder med integration af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i læreprocesser. Vi arbejder teoretisk og praktisk med kommunikation, læring, medier, teknologi og design.

Master i Sundhedsfremme

Vil du udvikle dine kompetencer i at kunne planlægge, gennemføre, analysere og evaluere sundhedsfremmetiltag? Vil du inspireres af dygtige undervisere og opbygge nye netværk? Master i Sundhedsfremme bygger på humanistiske og samfundsvidenskabelige tilgange til sundhed og sundhedsfremme. 

Turistføreruddannelsen med diplom

Har du sprogkompetence og lyst til at skabe unikke oplevelser for turister i Danmark? Turistføreruddannelsen henvender sig til dig, der ønsker at arbejde professionelt med kulturmøder i turismen og interkulturel kommunikation.

Tilbud til gæstestuderende

Hvorfor gæstestuderende?

At være gæstestuderende giver mulighed for at afprøve nye studieformer og fagkombinationer, møde nye mennesker, skabe kontakter til et andet studiemiljø end det, du er vant til og meget mere. En periode på et andet universitet kan give et frisk pust i uddannelsen og gøre det muligt at skabe lige nøjagtig den fagprofil, du ønsker dig.

Optagelse for gæstestuderende

Meritstuderende/ Tilvalgsstuderende

Hvis du i forvejen er indskrevet ved en anden uddannelsesinstitution end RUC, kan du søge om at blive optaget som gæstestuderende med henblik på at tage uddannelseselementer, der giver merit på din uddannelse.

Gæstestuderende på tompladsstuderende

Hvis du ikke er indskrevet ved en anden uddannelse, hvor du kan få merit for dine studier som gæstestuderende, kan du søge om at blive optaget som gæstestuderende på tompladsordningen.