| Nyhed

Danskerne holder fast i TV som foretrukken vej til nyheder

Rapporten 'Danskernes brug af nyhedsmedier 2020' viser blandt andet, at danskerne fortsat har TV som primær nyhedskanal, at interessen for lokaljournalistik er størst i Region Syddanmark, og at de danske mediebrugere ikke udtrykker særlig stor bekymring for såkaldte 'fake news'.
TV-studie
Andelen af danskerne, der foretrækker TV som nyhedskilde, er faldet fra 44 procent i 2013 til 36 procent i 2020, viser rapporten 'Danskernes brug af nyhedsmedier 2020'. Foto: Colourbox


Trods store omvæltninger i det danske medielandskab er TV stadig danskernes foretrukne nyhedskilde. Det viser medierapporten 'Danskernes brug af nyhedsmedier 2020', som en gruppe forskere på Roskilde Universitet står bag. Rapporterne har siden 2013 dokumenteret, at TV er danskernes foretrukne nyhedsmedie, skønt andelen af danskerne, der foretrækker TV som nyhedskilde, er faldet fra 44 procent i 2013 til 36 procent i 2020.
 
"Set i forhold til andre lande er danskernes brug af TV overraskende stabilt. Man skal dog huske på, at TV især foretrækkes af danskere, der placerer sig i aldersgruppen 45+, mens den yngre aldersgruppe mellem 18-24 år foretrækker at få deres nyheder fra sociale medier," siger professor i kommunikation Kim Schrøder.
 

Lokaljournalistik: Stor forskel på hovedstaden og resten af landet

Rapporten fokuserer i år også på danskernes holdning til den lokale journalistik, der er presset i disse tider. Her viser analysen, at 73 procent af danskerne svarer, at de interesserer sig for lokaljournalistik.
 
"At så mange danskere siger, at de interesserer sig for lokaljournalistik, er selvfølgelig glædeligt i en tid, hvor især denne form for journalistik er under økonomisk pres. Man skal dog huske på, at denne interesse er ulige fordelt både på tværs af alder og landsdele. I forhold til alder er det kun 49 procent af 18-24-årige, der interesserer sig for lokaljournalistik. I forhold til landsdele, så vægtes lokaljournalistikken højest i Region Syddanmark og lavest i Region Hovedstaden", siger professor i journalistik Mark Blach-Ørsten, der er medforfatter på rapporten.
 
I Region Syddanmark ligger procentdelen på 77, mens den tilsvarende andel i Region Hovedstaden ligger på 67 procent.
 

Fake news er noget, der komme udefra

Endelig viser rapporten, at danskerne, sammen med tyskerne, er blandt de befolkninger i verden, der udtrykker mindst bekymring for fake news.

"Denne begrænsede bekymring kan hænge sammen med, at de fleste danskere mener, at fake news er noget, som udenlandske politikere og regeringer står bag. Det skal dog også fremhæves, at yngre mediebrugere, brugere uden længere uddannelse end grundskole samt brugere, der stemmer til venstre for midten i dansk politik, også peger på, at danske politikere og den danske regering kan stå bag fake news. Denne opfattelse deles dog ikke af vælgere, der stemmer på midten af dansk politik eller mediebrugere med høje uddannelser", siger studielektor i journalistik Mads Kæmsgaard Eberholst, der er ekspert i sociale medier og rapportens tredje medforfatter.
 

Øvrige resultater

• 46 procent af brugerne generelt har tillid til nyhedsmedierne. Det er den samme andel som i 2016, men lavere end i årene 2017, 2018 og 2019.
• I forhold til nyheder om klima, så spiller de traditionelle nyhedsmedier, især TV, rollen som hovedkilde til information på dette område.
• Danskerne får i stadig højere grad deres nyheder på en smartphone, ikke fordi flere bruger en smartphone til dette formål (67 procent), men fordi færre bruger en computer til nyheder (46 procent, et fald på 4 procentpoint).
• Nyhedsmediernes udbredelse i forskellige aldersgrupper viser markante forskelle: For TV-nyheders vedkommende er forskellen i udbredelse 38 procentpoint fra de 18-24-årige (39 procent) til aldersgruppen 55+ (77 procent). For nyheder fra sociale medier er aldersforskellen i udbredelse i færd med at blive udjævnet fra de 18-24-åriges 56 procent til de 55+-åriges 43 procent. For avisnyheder online er forskellen 40 procent af de 18-24-årige til 53 procent i gruppen 45-54 år.


Om rapporten

Rapporten bygger på en survey af 2062 danskere udført af YouGov og er blevet gennemført i Danmark siden 2012 af Center for Nyhedsforskning ved Roskilde Universitet i samarbejde med Reuters Institute for the Study of Journalism ved Oxford Universitet. Danskernes brug af nyhedsmedier 2020 er et bidrag til den langsigtede forståelse af danskernes mediebrug.

Hent rapporten.

 

Yderligere information:

Se Center for Nyhedsforskning.

Læs mere om RUC's fag og uddannelser:

Bachelor: Journalistik, Kommunikation, Communication Studies

Kandidat: Journalistik, Kommunikation, Communication Studies