Gå til hovedindhold
Vis hovedmenu

Find den rigtige kandidatuddannelse

En kandidatuddannelse består enten af to fag eller af et fag hvori elementer fra andre fag indgår.
Ved kandidatuddannelse med to fag er første fag afsættet for dit kommende speciale.

Kommunikation

På Kommunikation arbejder du både i teori og praksis med medier, formidlingsprodukter og målgrupper. Du lærer at analysere, planlægge og producere information til trykte medier, udstillinger, video, interaktive multimedier, netmedier og sociale medier.

Sådan kan du læse Kommunikation:

Med speciale i Kommunikation
 • Kommunikation

  som etfagskandidat

  På etfagskandidatuddannelsen i Kommunikation får du særlige kompetencer til at arbejde strategisk med digital kommunikation både internt og eksternt i organisationer.
 • Kommunikation +

  Dansk

  Kandidatuddannelsen i Kommunikation + Dansk giver dig redskaber til at arbejde strategisk og praktisk med skriftlig kommunikation, herunder webkommunikation.
 • Kommunikation +

  Filosofi og Videnskabsteori

  Kandidatuddannelsen i Kommunikation + Filosofi og Videnskabsteori udvikler dine kompetencer og viden inden for strategisk kommunikation til forskellige målgrupper med særligt henblik på bredere etiske og kulturfilosofiske spørgsmål og adfærdsændring.
 • Kommunikation +

  Kultur- og Sprogmødestudier

  På Kandidatuddannelsen Kommunikation + Kultur- og Sprogmødestudier lærer du bl.a. at formidle viden til relevante målgrupper i flersprogede og flerkulturelle kontekster, for eksempel i forbindelse med tværnationale projekter, nyheds- og kulturformidling, samt organisations- og personaleudvikling
 • Kommunikation +

  Performance Design

  På kandidatuddannelsen i Kommunikation + Performance Design arbejder du med planlægning og udvikling af sociale og oplevelsesorienterede kommunikationsformer.
 • Kommunikation +

  Politik og Administration

  På kandidatuddannelsen Kommunikation + Politik og Administration får du kompetencer til at planlægge og udvikle kommunikation, som kræver kendskab til det politiske system og dets aktører, samt til organisation og ledelse i den offentlige og private sektor.
 • Kommunikation +

  Psykologi

  Kandidatuddannelsen i Kommunikation + Psykologi har fokus på den rolle kommunikation spiller i arbejdsprocesser og organisatoriske samarbejder, herunder fx facilitering af større forandringsprocesser.
 • Kommunikation +

  Socialvidenskab

  På kandidatuddannelsen i Kommunikation + Socialvidenskab arbejder du med strategisk kommunikation i relation til det socialvidenskabelige område. Du lærer at analysere sociale, samfundsmæssige og interkulturelle forhold, og hvordan man formidler disse til relevante målgrupper.
 • Kommunikation +

  Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

  Kandidatuddannelsen i Kommunikation + Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier udvikler dine kompetencer inden for strategisk kommunikation i en faglig kontekst til forskellige målgrupper.
 • Kommunikation +

  Virksomhedsstudier

  Kandidatuddannelsen i Kommunikation +Virksomhedsstudier giver færdigheder i effektiv intern og ekstern strategisk kommunikation til forskellige målgrupper, samt viden om de mange aspekter, der har betydning for udviklingen af virksomheder, deres værdiskabelse, innovation og relationer til omgivelserne.
Med speciale i andet fag
 • Kommunikation

  Arbejdslivsstudier +
  På kandidatuddannelsen Arbejdslivsstudier + Kommunikation arbejder du med formidling som et værktøj i forandringsprocesser og i problemstillinger knyttet til arbejdslivet.
 • Kommunikation

  Dansk +
  På kandidatuddannelsen Dansk + Kommunikation arbejder du med tekstvidenskab, tekstanalyse, kommunikations- og medieanalyse. Du får teoretisk og praktisk viden om strategisk kommunikation i faglige kontekster til forskellige målgrupper.
 • Kommunikation

  Historie +
  På kandidatuddannelsen Historie + Kommunikation får du viden om længere historiske udviklingslinjer, hvordan samfund og kulturer forandrer sig over tid og hvordan aktuelle samfundsforhold hænger sammen med deres historiske tilblivelsesprocesser. Du får teoretisk og praktisk viden om vilkårene for strategisk kommunikation i en faglig kontekst til forskellige målgrupper.
 • Kommunikation

  Informatik +
  På kandidatuddannelse Informatik + Kommunikation får du viden, færdigheder og kompetencer inden for design og implementering af it-anvendelser i komplekse sammenhænge suppleret med teoretisk og praktisk viden om vilkårene for strategisk kommunikation i en faglig kontekst til forskellige målgrupper.
 • Kommunikation

  Journalistik +
  På kandidatuddannelsen Journalistik + Kommunikation lærer du journalistik på højt niveau, der kombinerer de bedste håndværksmæssige traditioner inden for journalistik og kommunikationsplanlægning med de akademiske studiers indsigt, analyse, systematik og helhedstænkning.
 • Kommunikation

  Kultur- og Sprogmødestudier +
  Kandidatuddannelsen Kultur- og Sprogmødestudier + Kommunikation giver dig kvalifikationer til at arbejde med og i flersprogede og –kulturelle kontekster samt i at planlægge, udarbejde og vurdere strategisk kommunikation
 • Kommunikation

  Plan, By og Proces +
  På kandidatuddannelsen Plan, By & Proces + Kommunikation bliver du kvalificeret til at varetage analyse- og planopgaver i lokalområder og udarbejde konkrete kommunikationsstrategier.
 • Kommunikation

  Politik og Administration +
  På kandidatuddannelsen Politik og Administration + Kommunikation opnår du kompetencer i styring, ledelse og drift af offentlige, private og ikke-statslige organisationer, og herunder uddannes du i kommunikation og information til offentligheden.
 • Kommunikation

  Psykologi +
  Kandidatuddannelsen Psykologi + Kommunikation bruger centrale dele af den psykologiske forskning til at perspektivere kommunikationsteoretiske problemstillinger.
 • Kommunikation

  Socialvidenskab +
  På kandidatuddannelsen Socialvidenskab + Kommunikation lærer du at analysere sociale og samfundsmæssige forhold, og hvordan man bedst kan formidle ekspertviden til relevante målgrupper.
 • Kommunikation

  Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier +
  På kandidatuddannelsen Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier + Kommunikation arbejder du med sundhedskommunikation inden for og i relation til sundhedsvæsenet og i hverdagslivet generelt, samt med kommunikation om sundhed i medierne.
 • Kommunikation

  TekSam - Miljøplanlægning +
  På kandidatuddannelse TekSam - Miljøplanlægning + Kommunikation er der fokus på tværfaglig bæredygtighedsorienteret planlægning og innovation, hvor kommunikationsstrategier og tilrettelæggelse af kommunikationsprocesser har særlig betydning.
 • Kommunikation

  Virksomhedsstudier +
  På kandidatuddannelsen Virksomhedsstudier + Kommunikation bliver du kvalificeret til at arbejde med kommunikation af virksomheders strategier og politikker, design, planlægning og kommunikation af organisations- og forandringsprocesser i virksomheder og markedsføring.