Intro til uddannelsen

Strategisk kommunikation og digitale medier

Digitale og sociale medier er i dag nogle af de vigtigste kommunikationskanaler i de fleste organisationer. På etfagskandidatuddannelsen i Kommunikation får du særlige kompetencer til at arbejde strategisk med digital kommunikation både internt og eksternt i organisationer.

Du får en dyb viden om strategisk kommunikation og digitale medier såvel teoretisk og i praksis. Du lærer teori, metoder og praksis i organisationers interne og eksterne kommunikation og arbejder med sammenhængen mellem organisationsstruktur og kommunikationsformer.

Du bliver trænet i at planlægge, tilrettelægge og vurdere kommunikationsmateriale og kommunikationsprocesser. Uddannelsen har fokus på digitale og sociale medier, og hvordan de kan bruges til nye former for interaktionsmuligheder med forskellige målgrupper. Dette indebærer bl.a. at du i løbet af uddannelsen kommer til at lære at arbejde med fx HTML, Google Analytics, TCAT og usability testing.

Målet med uddannelsen er at give dig spidskompetencer inden for strategisk brug af kommunikation, især kompetencer med hensyn til den rolle digitale medier og digitale kommunikationsplatforme spiller i forhold til en organisations evne til at kommunikere effektivt og effektfuldt.

OBS: Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Se adgangskrav.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Intern og ekstern kommunikation
  • Kommunikationsrådgivning til ledere og udformning af kommunikationsstrategier
  • Tilrettelægge, udvikle og producere kommunikation til digitale medier, herunder web-kommunikation, sociale medier og intranet
  • Analyse og vurdering af kommunikation, herunder empiriske undersøgelser af virkning og brugere

Undervisere

Undervisere Kommunikation

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.comm. i Kommunikation

Undervisningssprog: Dansk