Intro til uddannelsen

Verden forandrer sig - det gør uddannelser også. RUC har lanceret nye kandidatuddannelser - Kommunikation er én af dem.

Kommunikation spiller i dag en afgørende rolle for organisationers evne til at nå deres mål – fra private virksomheder og offentlige myndigheder til politiske partier, kulturinstitutioner og civilsamfundsaktører. Men for at lykkes kræves det, at man har strategisk overblik og praktisk indsigt.

På denne kandidatuddannelse lærer du derfor at gennemskue, udvikle, lede og analysere strategiske kommunikationsprocesser i forskelligartede – og ofte foranderlige - organisationer. Det indebærer bl.a. analyse og udvikling af relationer med interessenter, koordinering af komplekse kommunikationsprocesser, forståelse for forskellige teknologiers rolle i kommunikationsarbejdet, opmærksomhed på kommunikationens oplevelsesmæssige kvaliteter samt implementering og vurdering af effekten af organisationers kommunikationsstrategi.  

Uddannelsen giver dig således teoretiske, metodiske og praktiske kompetencer i at planlægge, udføre og evaluere kommunikationsopgaver på tværs af medieplatforme, formidlingsgenrer og organisatoriske kontekster; fra SoMe-strategier, live-events og valgkampagner, til forandringsprocesser, borgerinddragelse og aktivisme.

Karriere

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde strategisk med kommunikation indenfor en række arbejdsområder, fx branding, eventmanagement, sociale medier, krisekommunikation, HR, medieanalyse, politisk kommunikation, ledelsessupport og organisationsudvikling.  

På 2. semester vælger du, om du vil specialisere dig inden for: 

  • Digitale medier 
  • Public relations 
  • Forandringskommunikation 
  • Oplevelseskommunikation 

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.comm. 

Undervisningssprog: Dansk

Studiestart: Første studiestart september 2022