Vis hovedmenu

Forskningscenter Center for Sundhedsfremmeforskning

Interview i Grønland, blomster i byen, trærødder og fødder

Nyheder

Natasha Nybro Petersen

Natasha Nybro Petersens speciale stiller skarpt på manglende psykosocial hjælp til at fremme børnekræftoverlevere og deres forældres sundhed efter endt behandling

|
Camille Felicia Hven

Et kandidatspeciale om implikationer og forståelser af anerkendelsespraksis blandt unge i nye fællesskaber - af Camille Felicia Hven

|
Samskabelse i praksis - vejen er ikke lige til

Et speciale om samskabelsespraksis i lokaludvikling - af Ulla Madsen Topp og Majka Sørup

|

Publikationer

Aktiviteter

Mere viden

Sine Lehn-Christiansen & Mari Holen
ARTIKEL

Sygeplejersker på affyringsrampen

Samfundet og sundhedssektoren er under forandring - og sygeplejerske­uddannelsen under pres. To forskere fra RUC er med, når Rigshospitalet eksperimenterer med, hvordan fremtidens sygeplejersker skal uddannes. Forventningerne til hvad en nyuddannet sygeplejerske skal kunne er for store, og praktikforløbene på klinik er under pres, påpeger forskerne.

Konference om tidlig palliation
ARTIKEL

Velbesøgt konference om tidlig palliation

Kommuner, sygehuse, almen praksis, patienter og borgere var repræsenteret på konferencen på Roskilde Universitet.

Iben Charlotte Aamann - Rubrik - portræt 2
ARTIKEL

Borgerrettet forebyggende sundhedsarbejde virker imod hensigten

Klasse gennemsyrer det forebyggende sundhedsarbejde, forældres sundhedspraksis og den overordnede diskurs på sundhedsområdet, viser ny ph.d.-afhandling.

Nicole Thualagant - Rubrik
ARTIKEL

Halvmaraton kan øge social ulighed

Jagten på det sunde liv er en måde at vise på, at man har overskud og ressourcer til at klare samfundets konstante krav om det gode liv, gode job, de gode venner og den gode krop. Men det er ikke alle, der har tid, mulighed eller lyst, og dermed kan det massive fokus på sundhed øge den sociale ulighed, mener sundhedsforsker.

Iben Charlotte Aamann - Rubrik - portræt
ARTIKEL

Midten af middelklassen kæmper for socialt renommé gennem sund mad

Mens forældre i den øverste del af middelklassen i højere grad kan se ud over normen om at leve sundt, er det forældre i midten af middelklassen, der kæmper mest med at opretholde og forsvare deres renommé ved at levere sund og nærende mad til sociale arrangementer på deres børns skoler.

Overblik over forskning på RUC

Base på RUC

Center for Sundhedsfremmeforskning hører til på Institut for Mennesker og Teknologi

Relaterede forskningsenheder: Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier forskningsgruppe

Ph.d.-skole: Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi

Uddannelser, fag og videreuddannelse: Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier // Humanistisk-Teknologisk Bachelor // Master i Sundhedsfremme


Forskning fra Roskilde Universitet

Forskning - overblik
Forskningsmagasinet Rubrik

ikon for website

Mere om forskningscentret

Mere viden om Center for Sundhedsfremmeforskning

Forskningscentret på RUC's forskningsportal

Profil

Kontakt

Nicole Thualagant 
Lektor
Telefon +45 4674 3358
nicole@ruc.dk