Intro til uddannelsen

Verden forandrer sig - det gør uddannelser også. RUC har lanceret nye kandidatuddannelser - Tværvidenskabelige Sundhedsstudier er én af dem.
Kandidatuddannelse i Tværvidenskabelige Sundhedsstudier - hvad er det?

Målet med kandidatuddannelsen i Tværvidenskabelige Sundhedsstudier er at udvikle dine kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere indsatser og strategier i relation til sundhed, sundhedsfremme, sygdom og bedring samt til analysearbejde og rådgivning, forvaltning af sundhedsindsatser og forskning og undervisning i sundhedsmæssige problemstillinger på et tværvidenskabeligt grundlag. 

Som kandidat kan du tilgå problemer i relation til sundhed og sygdom, som har rod i komplekse dynamikker som f.eks. mental sundhed og trivsel, aldring og nye sygdomsmønstre, udvikling af nye behandlings- og velfærdsteknologier, professionernes rolle, patient/bruger/borgerroller, miljø og fødevareproduktion samt konkurrerende vidensregimer, der sætter nye rammer for sundhedsindsatser. 

Karriere

Kandidaterne arbejder inden for kommunale sundhedsforvaltninger og sundhedscentre, i regionerne, i konsulentfirmaer, i uddannelse og forskning, i private virksomheders arbejde med sundhedsfremme, organisationer (patientforeninger og andre), internationale institutioner m.fl. 

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.san. i Tværvidenskabelige Sundhedsstudier

Undervisningssprog: Dansk

Studiestart: Første studiestart september 2022