Intro til uddannelsen

Vil du være med til at bekæmpe ulighed i sundhed?
Kandidatuddannelse i Tværvidenskabelige Sundhedsstudier - hvad er det?

 

Sundhed og sygdom er socialt ulige fordelt i Danmark, og de dårligst stillede borgere er også dem, der oftest rammes på deres sundhed, både fysisk, psykisk og socialt. På kandidatuddannelsen i Tværvidenskabelige Sundhedsstudier arbejder vi med at fremme lighed i sundhed og med at undersøge de sociale betingelser for sundhed. Vi giver dig indsigt i de sociale, kulturelle og politiske forhold, der fremmer eller hæmmer sundhed, og du får værktøjer til at analysere konkrete sundhedsudfordringer, og til at udvikle og gennemføre indsatser og strategier, der kan forbedre menneskers sundhed i bredeste forstand.

Vi arbejder med områder som mental sundhed og trivsel, aldring og nye sygdomsmønstre, udvikling af nye sundheds- og velfærdsteknologier, professionernes rolle, patient/bruger/borgerroller, sundhedsmæssige udfordringer for børn og unge, miljø og fødevareproduktion samt konkurrerende forståelser af sundhed og sygdom, der sætter nye rammer for indsatserne. Vi arbejder tværvidenskabeligt og med perspektiver fra både brugere og professionelle, og vi samarbejder med eksterne partnere, så vores studerende kommer ud i felten og arbejder med reelle problemstillinger.

Vores studiemiljø er i sig selv tværfagligt, for hos os vil du møde folk med en række forskellige faglige baggrunde. Nogle studerende kommer fra forskellige uddannelser på RUC eller andre universiteter, andre er fx sygeplejersker, fysioterapeuter eller socialrådgivere, og også underviserne har mange forskellige faglige udgangspunkter. Det giver et dynamisk studiemiljø, hvor vi alle bidrager med vores faglighed, men også er åbne for at høre nye svar på gammelkendte spørgsmål.

Din hverdag på studiet

Som studerende bliver du en del af fagmiljøet omkring tværvidenskabelige sundhedsstudier sammen med ca. 200 andre studerende. Gennem projektarbejdet får du nær kontakt med forskerne fra faget, som arbejder med et bredt spektrum af problemstillinger inden for tværvidenskabelige sundhedsstudier. Vi har til huse i Bygning 44 på RUC, hvor vi har et fælles fagligt og socialt inspirerende miljø for både studerende, undervisere og forskere.

Se også:

 

Karriere

Du kan udvikle strategier og lede indsatser i offentlige sundhedsmyndigheder og -institutioner i stat, region og kommune, du kan arbejde for patient- eller befolkningsgrupper i NGO’er og patientorganisationer, eller du kan arbejde med samskabelse og sundhedsfremme som del af en privat virksomhed eller et konsulenthus. Uddannelsen kvalificerer dig også til at læse en Ph.d.

Du får opgaver inden for planlægning, gennemførelse og evaluering af sundhedsindsatser, analyse og rådgivning vedrørende sundhed og sundhedsindsatser, forvaltningsopgaver inden for sundhedsfremme og forebyggelse, undervisning og udarbejdelse af undervisningsprogrammer, forskning i sundhedsfremme og sundhedsstrategier m.fl.

 

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.san. i Tværvidenskabelige Sundhedsstudier

Undervisningssprog: Dansk