Vis hovedmenu

Et bæredygtigt campus

Roskilde Universitet er et campus-universitet, og campus er det samlingspunkt, der forbinder vores aktiviteter. Vi lægger mange kræfter i at gøre vores campus indbydende for både studerende, medarbejdere og gæster. Samtidig ønsker vi at tage ansvar for samfundet og verden omkring os, og derfor forholder vores udviklingsprojekter på campus sig til økonomiske rammer lige såvel som social og miljømæssig bæredygtighed.

Klimavenlig omstilling

RUC’s studerende har altid været en vigtig drivkraft i at skabe fremdrift og udvikling på universitetet. Derfor er det ikke overraskende, at det var et studenterinitiativ, der i 2008 satte ekstra skub i de bæredygtige ambitioner for campus. Ambitionerne blev hurtigt skaleret op og drevet centralt på RUC. Således har flere projekter på campus netop haft fokus på klima og miljø, fx et større ESCO-projekt, etablering af solceller, en ny lavenergilaboratoriebygning og et omfattende belægningsprojekt.

Social ligestilling

Social bæredygtighed er en lige så stor ambition på Roskilde Universitet, som at drive et økonomisk bæredygtigt universitet, der tager ansvar for klimaet. Derfor ønsker vi at understrege, at RUC er et universitet for mennesker, der rummer og tager sig af hinanden. Det udmønter sig i et studiemiljø der især drives af vores studerende, muligheden for at tale med en studenterpræst, psykolog og socialrådgiver, mennesker med handikap kan få vejledning om støttemuligheder. Derudover har vi nul-tolerance over for krænkelser af enhver art, og indmeldinger om krænkende adfærd bliver behandlet fortroligt.

RUC i en verdensmålslinse

RUC ønsker at være en drivkraft i en bæredygtig udvikling, og FN’s Verdensmål er et vigtig værktøj for forståelse og rammesætning af de globale udfordringer. Samtidig er det vigtigt for os at sikre forskningsfrihed og –integritet, og derfor arbejder vi i højere grad med verdensmålene som temaer frem for klare mål.

I 2020 udarbejdede RUC for første gang et katalog over en række af universitetets aktiviteter koblet til FN’s Verdensmål, der fremviser eksempler inden for forskning, uddannelse, samarbejde og universitetsadministration- og drift kategoriseret ift. hvert enkelt verdensmål. Kataloget er ikke udtømmende, men første bud på en samlet formidling af verdensmålsaktiviteter på RUC.

 

Campusprojekter

Students at campus

Bæredygtig belægning

Roskilde Universitet igangsatte i 2020 et større vedligeholdelsesarbejde af belægningen på campus, som taler direkte ind i flere af FN’s verdensmål. Projektet er således i tråd med RUC’s 2030 strategi om at være foregangsuniversitet for bæredygtig institutions- og campusdrift både socialt, økonomisk og miljømæssigt.

RUC's campus set fra luften

Statens største ESCO-projekt

I 2015 påbegyndte RUC, i samarbejde med Bygningsstyrelsen og Siemens, statens dengang største energioptimeringsprojekt med ESCO som projektform. I den forbindelse blev der etableret nye vvs-installationer, nyt ventilationssystem, nye fjernvarmecentraler, 6.500 m2 solceller på alle flade tage på campus. Det har resulteret i en markant nedsættelse af RUC’s samlede energiforbrug.

Fronten til naturvidenskabelige lokaler om aftenen

Lavenergi-laboratoriebygning

Laboratoriearbejde har traditionelt set et højt energiforbrug, men RUC’s laboratoriebygning (bygning 28) fra 2014 er bygget, så den overholder kravene for lavenergiklasse 2015. Det er lykkedes at sænke den mængde energi, der bruges på procesventilation gennem bl.a. optimering af stinkskabe, central styring af lys og temperatur samt 265 m2 solceller.

Markant nedsat energiforbrug på RUC

Ifølge Energistyrelsen  er Roskilde Universitet det danske universitet med den største procentvise besparelse på energiforbrug i forhold til 2006.

Opnået besparelse på energiforbrug fra 2006 til 2019:

El 37%
Varme 39%
Vand 41%

Samlet besparelse 38%

I 2020 udarbejdede NIRAS klima- og miljøregnskab for RUC, som skal danne afsæt for vores fremtidige initiativer mod et mere bæredygtig campus.

 

Studiemiljø på campus

Livet på universitetet er mere end at deltage i undervisning og foretage forskningsarbejde.
På campus er der mange faciliteter til sport og socialt samvær, inde som ude.

 

Nyheder om campus

Forside af bogen: ’Social bæredygtighed – begreb, felt, kritik'
ARTIKEL

Forskere fra RUC sætter fokus på social bæredygtighed i ny bog

I den nye bog 'Social bæredygtighed - begreb, felt, kritik' ser en række forskere på, hvorfor den sociale dimension af bæredygtighed er vigtig for vores liv og fremtid.

kvadratroden
ARTIKEL

RUC sætter fornyet fokus på sexisme

I kølvandet på genopblomstringen af #metoo-debatten og en række vidnesbyrd fra forskere på tværs af universiteter, inviterer RUC til dialog om kulturen på universitetet. RUC har allerede fokus på trivsel, men har nu søsat nye tiltag.

Bygning 3 - Foto: Bygningsstyrelsen
ARTIKEL

Gennemgribende renovering og ombygning af central bygning på Roskilde Universitet

Regeringen har afsat 750 mio. kr. fra 2016–2019 til fornyelse og vedligeholdelse på de danske universiteter. Et af de første projekter er ombygningen og renoveringen af Roskilde Universitets bygning 3, der i løbet af 2018 omdannes til en moderne og funktionel universitetsbygning.

Solceller på tagene

I 2016 blev der etableret 6.500 m2 solceller på RUCs tage. De producerede 759 MWh i 2019, svarende til omkring 474 gennemsnitsdanskeres årlige elforbrug (kilde: SparEnergi.dk).
Af de 759 MWh brugte RUC selv 604 MWh og solgte de resterede 155 MWh til det fælles elforsyningsnetværk.