| Nyhed

Kære Sophie Løhde: I skal turde gøre mindre i sundhedsvæsenet

Bedre muligheder for behandling gør sammen med det faktum, at vi lever i en bekymringskultur, at vi risikerer at behandle for meget - og dermed er med til at presse sundhedsvæsenet unødigt, skriver forsker i kronik i Jyllands-Posten.
Jønsson
Hvis vi mindsker overdiagnostik, kan vi frigøre ressourcer i sundhedsvæsnet, skriver forsker i kronik i Jyllands-Posten.


Indlægget har været bragt som kronik i Jyllands-Posten d. 11. marts 2023. 

Regeringen og Danske Regioner er nu klar med en "redningsplan" for de danske sygehuse: Akutplanen.

Desværre overser den problemet med overdiagnostik. Et af de nye tiltag fra regeringen i januar var ellers »et tværgående nationalt prioriteringsråd, der skal sikre mest sundhed for pengene og herunder f. eks. reduktion af overbehandling«. Jeg foreslår, at regeringen som det næste led i at få sundhedsvæsenet på ret køl vender blikket tilbage på denne problemstilling.

Vi har et sundhedsvæsen, der er præget af en kultur, hvor "flere undersøgelser og behandlinger er bedre", og hvor vi stiller stadig flere diagnoser, som vi aldrig burdet have stillet. Og hvordan kan det så være? De fleste af os kan jo blive enige om, at sundhedsvæsenets ressourcer skal gå til dem, som har det største behov.

RUC baggrundsgrafik
Alexandra Jønsson:

Vi lever i en bekymringskultur, hvor det at have fokus på egen krop og mental sundhed anses som fornuftigt. Vi opfordres til at være opmærksomme på symptomer, at deltage i screeningsprogrammer, leve "sundt", gå til lægen ofte.

Jønsson

Jønsson

Jønsson

Om Alexandra Jønsson

  • Alexandra Jønsson (f. 1981) er uddannet antropolog fra Københavns Universitet og lektor i sundhed og samfund ved Roskilde Universitet 
  • Hun har sammen med professor og speciallæge i almen medicin John Brodersen fra Københavns Universitet skrevet bogen 'Snart er vi alle patienter' (Samfundslitteratur, 2022).
  • Som ph.d.-studerende blev hun tildelt et Fox International Fellowship på Yale University
  • Alexandra Jønsson er medlem af Det Unge Akademi, som er en enhed under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab; blev oprettet i 2011 som et nyt videnskabeligt forum for unge, talentfulde forskere.