Vis hovedmenu
RUC baggrundsgrafik
Har du spørgsmål til ansøgning og optagelse?

Q&A om optagelse på kandidatuddannelser

20. februar kl 19-21

Vi skaber viden, vi deler med samfundet

Kandidatstuderende
ARTIKEL

Roskilde Universitet lancerer efterspurgt uddannelse i samfundsjura

Fra efteråret 2023 kan de første studerende tage en ny kandidatuddannelse i samfundsjura på Roskilde Universitet. Uddannelsen fokuserer på samspillet mellem jura og politikudvikling, og det er netop den kombination af kompetencer, som arbejdsgiverne efterspørger.

Plastikforurening på strand
ARTIKEL

Borgerne skal inddrages, hvis vi skal plastikforurening til livs

FN er i gang med at formulere en skelsættende aftale til kamp mod plastikforurening – og vi må sørge for, at borgerne er med, skriver Nikoline G. Oturai, ph.d.-studerende ved Roskilde Universitet, Steffen Foss Hansen, lektor ved DTU, og Kristian Syberg, lektor ved Roskilde Universitet, i en artikel i Forskerzonen. Artiklen er en del af en artikelserie om resultaterne fra MarinePlastic-projektet.

Hanne Leth Andersen
ARTIKEL

Hanne Leth Andersen fortsætter som rektor på Roskilde Universitet

Rektor på Roskilde Universitet vil fortsætte arbejdet med at styrke universitetets relationer til omverdenen og levere forskning, som bidrager til at løse samfundets udfordringer - og ikke mindst sikre, at de studerende har et stærkt og godt studiemiljø tæt på forskerne.

Rektor Hanne Leth Andersen og landechef Bjarne Foldager fra MAN Energy Solutions
ARTIKEL

Roskilde Universitet og MAN Energy Solutions indgår partnerskab om digitalisering og forandringsprocesser

Partnerskabsaftale baner vej for flere typer af samarbejde til fælles gavn for Roskilde Universitet, MAN Energy Solutions og lokalområder i Roskilde Kommune.

SWASH spildevandsprojekt i Ghana
ARTIKEL

Forskere fra Roskilde Universitet udvikler bedre spildevandsløsninger i Ghana

Tre forskere fra Roskilde Universitet skal over de næste tre år undersøge, hvordan man sikrer bæredygtige spildevandssystemer i Ghana. Det Danida-støttede projekt skal belyse, hvordan de forskellige private og offentlige aktører kan forenes om at skabe de bedst mulige løsninger.

Fronten til naturvidenskabelige lokaler om aftenen
ARTIKEL

Positiv institutionsakkreditering til Roskilde Universitet

Roskilde Universitet har fået Danmarks Akkrediteringsråds godkendelse af, at universitetets kvalitetssikringssystem er velfungerende og bidrager til høj kvalitet i uddannelserne.

Lena Brogaard og Ole Helby Petersen - Offentligt-privat samspil
ARTIKEL

Ny bog: Et bedre offentligt-privat samspil kan betyde, at milliarder bruges smartere

Interaktionen mellem det offentlige og det private er en milliardforretning, som har stor betydning for danskernes liv. Ny bog samler forskningen på et komplekst og underbelyst område.

kvadratroden
ARTIKEL

Roskilde Universitet går i luften med 28 nye uddannelser

1. september starter 1362 studerende på nye kandidatuddannelser. Med en omfattende reform rydder Roskilde Universitet op i fagkombinationerne og tilbyder i stedet 28 fokuserede og mere arbejdsmarkedsrettede kandidatuddannelser, hvor tværfaglighed og projektarbejde er bevaret.

Grøn forskning
ARTIKEL

Grønne forskningsbevillinger til Roskilde Universitet

Fem grønne forskningsprojekter fra Roskilde Universitet har fået millionbevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond. Forskerne skal blandt andet undersøge, hvordan børn reagerer på klimakrisen og grøn omstilling i kødindustrien.

Vi tænker fremad - og former fremtiden

Roskilde Universitet er sat i verden for at udfordre de akademiske traditioner og eksperimentere med nye måder at skabe og tilegne sig viden på. På RUC dyrker vi den projekt- og problemorienterede tilgang til vidensudvikling, fordi man opnår de mest relevante resultater ved at løse virkelige problemer i fællesskab med andre. Vi dyrker tværfagligheden, fordi ingen væsentlige problemer kan løses ud fra ét fagligt synpunkt. Og vi dyrker åbenheden, fordi vi tror på, at inddragelse og videndeling er en forudsætning for den frie tanke, demokrati, tolerance og vækst.

Video om Roskilde Universitet
Studerende på græsset

En partner til din virksomhed?

Roskilde Universitet tilbyder en række muligheder for samarbejde. Både med forskere og studerende.