| Forskningsnyt

Prorektor: Idéen om regional lægeuddannelse på RUC er perspektivrig

PRESSEMEDDELELSE: Regionsrådsmedlem i Region Sjælland Jan Hendeliowitz (A) foreslår, at Region Sjælland får sin egen lægeuddannelse, der placeres på Roskilde Universitet. Prorektor Peter Kjær synes idéen er spændende og er parat til at se nærmere på mulighederne for at udvikle en ny lægeuddannelse i samarbejde med Sjællands Universitetshospital.
Studerende på RUC
Arkivfoto fra RUC.

Der bør oprettes en grundlæggende lægeuddannelse placeret i Region Sjælland, mener regionsrådsmedlem i Region Sjælland Jan Hendeliowitz (A) og peger i den forbindelse på Roskilde Universitet som det rigtige sted i Region Sjælland at lægge en lægeuddannelse.

Region Sjælland er den region i landet med størst mangel på speciallæger - herunder praktiserende læger, og samtidig den eneste region i landet, der ikke har en lægeuddannelse, lyder argumenterne.

RUC’s ledelse vil meget gerne være med til at løse denne vigtige opgave i samarbejde med Region Sjælland og ser positivt på muligheden for at forankre uddannelsen på RUC og dermed styrke det sundhedsfaglige miljø på universitetet yderligere.

"Idéen om en lægeuddannelse på RUC er perspektivrig. Vi har allerede i dag naturvidenskabelig og samfundsvidenskabelig sundhedsforskning og en stærk tradition for forskning, der fokuserer på patientens perspektiv i sundhedsvæsenet. RUC og Region Sjælland har endvidere et frugtbart forskningssamarbejde på sundhedsområdet, som vi kan bygge videre på," siger Roskilde Universitets prorektor Peter Kjær, som er forskningsansvarlig på universitetet.

"Hvis der er politisk opbakning til forslaget om en regionalt forankret lægeuddannelse, vil Roskilde Universitet naturligvis gå aktivt ind i et samarbejde med Region Sjælland om at udvikle og etablere uddannelsen. Erfaringerne fra etableringen af den nye lægeuddannelse i Nordjylland viser, at det er muligt at tænke nyt og ambitiøst - i et partnerskab mellem universitet og region," påpeger Peter Kjær.

RUC udbyder i dag fagene Medicinalbiologi, Molekylærbiologi og Sundhedsfremme på kandidatniveau og fik i 2014 opført en ny, moderne laboratoriebygning til naturvidenskabelig forskning og uddannelse.

Kontaktinformation:

Pressemedarbejder Camilla Buchardt: camilbu@ruc.dk, mobil 2238 8282.