| Nyhed

Ambitiøst samarbejde styrkes

Roskilde Universitet intensiverer et vidensamarbejde med kommune og aktører i Guldborgsund Kommune.
Indgang til Roskilde Universitet
Roskilde Universitet og Guldborgsund Kommunes samarbejde har igennem de senere år ført til flere forskellige aktiviteter som studerendes projektarbejder i området og feltstudier. Foto: Tuala Hjarnø


Guldborgsund Kommune, Roskilde Universitet, Business LF og regionale og lokale viden- og uddannelsesinstitutioner indgår i et nyt vidensamarbejde, som skal løfte Nykøbing Falster og omegn som uddannelsesby og som videncentrum i regionen.


RUC’s rolle bliver at hjælpe virksomheder og uddannelsesmiljøer i Guldborgsund Kommune med at skabe kontakt til forskere, undervisere og studerende på universitet, så parterne i fællesskab kan bidrage til udvikling.

Vidensamarbejdet skal fungere som en overbygning til de eksisterende uddannelser og erhvervstiltag med innovationsforløb og samarbejde med forskere, lektorer og studerende.

Guldborgsund Kommunes borgmester John Brædder ser store værdier i det kommende vidensamarbejde:

”I Økonomiudvalget ser vi initiativet som en klar styrkelse af uddannelsesbyen Nykøbing Falster. Når vi udbygger med viden og forskning, vil vi både kunne styrke og konsolidere de eksisterende uddannelser i Nykøbing samtidig med, at vi nu får en mere permanent RUC-tilstedeværelse i Nykøbing. Investering skal være med til at bringe Nykøbing tættere på målet om at blive universitetsby”, siger han.

I 2017 underskrev RUC og Guldborgsund Kommune en samarbejdsaftale, og siden er der blevet gennemført en lang række aktiviteter som eksempelvis projektforløb, hvor RUC-studerende har arbejdet med emner i kommunen, og et feltkursus for International Summer School om FNs verdensmål.

RUC's prorektor Peter Kjær ser store perspektiver i at udbygge det allerede eksisterende samarbejde:

”På RUC har vi været glade for det frugtbare samarbejde med Guldborgsund Kommune og de lokale uddannelsesinstitutioner. Vi ser positivt på dette næste skridt, hvor samarbejdet nu bliver videreudviklet med konkrete forskningsaktiviteter og samarbejde med det lokale erhvervsliv”, siger han.

Det nye vidensamarbejde fokuserer på fire faglige spor:
• Foodtech og fødevareinnovation
• Infrastrukturbyggerier og big data
• Social- og sundhedsområdet
• Byudvikling

Fælles for de fire faglige temaer er, at parterne har kompetencer, initiativer og potentialer inden for sporene, som det vil have stor betydning af sætte i spil både på uddannelses- og erhvervsområdet.
Direktør Mikkel Wesselhoff fra Business LF glæder sig også over vidensamarbejdets potentiale:

”Vi ved jo, hvor vigtigt det er, at erhvervslivet har let og uhindret adgang til den fornødne viden. Samarbejdet vil både komme eksisterende virksomheder til gavn samtidig med, at det vil kunne skabe et spændende videnløft i forhold til vores iværksættermiljø og ”Growth Train”-koncept," siger han.

 

Mere information:

RUC-studerende bidrager med ny viden i større kommunale satsninger

RUC-studerende hjælper med at udvikle boligområde i Guldborgsund Kommune

RUC-studerende startede semesteret i Guldborgsund Kommune