| Nyhed

RUC-studerende hjælper med at udvikle boligområde i Guldborgsund Kommune

Under et besøg i Guldborgsund Kommune kom studerende fra 'Critical Edge Alliance sommerskole om Verdensmålene' på Roskilde Universitet med forslag til, hvordan kommunen kan udvikle boligområdet Lindholm.
Sommerskole
Guldborgsund Kommune havde besøg af studerende fra en af RUC's sommerskoler.

 

Sommerskolens studerende, som kommer fra mange lande rundt om i verden, blev vist rundt i boligområdet Lindholm, som kommunen gerne vil gøre til en del af Nykøbing, der lever op til verdensmålenes krav om bl.a. miljømæssig bæredygtighed, mindre social ulighed, bedre sundhed og trivsel og bedre muligheder for uddannelse.

I Guldborgsund Kommune blev det for flere år siden besluttet, at verdensmålene skulle indgå i kommunes arbejde, og i kommunens planstrategi fra 2018 står, at FNs 17 verdensmål udgør pejlemærker og værdigrundlag for kommunens arbejde.

De studerende blev bl.a. præsenteret for et samarbejde mellem en lokal godsejer og kommunen, hvor godsejeren har stillet et skovområde på 1,2 hektar til rådighed.

Efter at have studeret området og mulighederne i nogle timer kom de studerende på banen med forslag til den videre udvikling. De studerende understregede bl.a. vigtigheden af at fortsætte den positive udnyttelse af de grønne områder og foreslog, at kommunen skulle indgå i flere partnerskaber og skærpe indsatsen omkring fødevarer.

I forhold til fødevarer gør kommunen meget ud af at benytte lokalt produceret råvarer. Besøget fandt sted den 27. august 2019.

Guldborgsund Kommune arbejder målrettet med at styrke Nykøbing Falster som uddannelsesby, og her spiller et tæt samarbejde med Roskilde Universitet ind. Samarbejdet har eksempelvis betydet, at omkring 50 studerende holdt semesterstart i Guldborgsund den 3. september, hvor de hørte om projektideer fra kommunen, som de kan arbejde videre med i det kommende semester.