| Nyhed

RUC-studerende bidrager med ny viden i større kommunale satsninger

Roskilde Universitet har indgået en samarbejdsaftale med Guldborgsund Kommune, som allerede nu giver konkrete resultater.
Studentersamarbejde med Guldborgsund Kommune
Borgmester John Brædder, rektor Hanne Leth Andersen, specialestuderende Rikke Sundstrup og Clara Drowe Andreasen.

 

Samarbejdsaftalen blev indgået ultimo 2017 og har bl.a. ført til et feltkursus, hvor geografistuderende boede i Sakskøbing og fremkom med en række spændende byudviklingsidéer, talentforløb på ungdomsuddannelserne, ph.d.-samarbejde om Guldborgsund Kommunes arbejde med bæredygtighed og verdensmål mv.

Lige nu skriver to studerende fra Plan, By- & Proces deres speciale om én af de større kommunale, strategiske, politiske satsninger i Guldborgsund Kommune, nemlig udvikling af havnen i Nykøbing Falster.

”Vi valgte at samarbejde med Guldborgsund Kommune om vores speciale, fordi vi ønskede at få vores metodiske og teoretiske viden i spil i en konkret kontekst,” siger Rikke Sundstrup og Clara Drowe Andreasen supplerer:

 “Vi er rigtig glade for samarbejdet. Guldborgsund Kommune har været gode til at inddrage os og give konstruktiv sparring om byudvikling og kommunal planlægning. Vi ser meget frem til det fortsatte samarbejde.”

For at være tæt på og opnå adgang til den daglige sparring, har Rikke og Clara valgt at bo i Nykøbing tre dage om ugen i hele specialeperioden, og også her har de oplevet en god opbakning og hjælp fra kommunen.

Rektor fra RUC Hanne Leth Andersen ser store fordele i, at de studerende undervejs i deres studie arbejder med kommunale udviklingsinitiativer.

”Et samarbejde som dette, hvor vores studerende får lejlighed til at afprøve deres viden og kompetencer i den virkelige verden, er med til at skabe dygtige dimittender. Det styrker deres forståelse for relationen mellem teori og praksis, og det giver dem arbejdsmarkedsrelevante kompetencer. Fra RUC’s side arbejder vi intensivt for at opbygge denne slags muligheder, og her er Guldborgsund Kommune en engageret samarbejdspartner, der tager godt imod vores studerende,” siger Hanne Leth Andersen.

Borgmester i Guldborgsund Kommune John Brædder kvitterer for det gode samarbejde med RUC og er glad for, at det også resulterer i samarbejde med studerende.

”I disse år, hvor manglen på kvalificeret arbejdskraft bliver større og større, har det afgørende betydning for os, at vi får mulighed for at opnå kontakt med studerende, der lige om lidt står overfor at skulle vælge, hvor de skal bo og arbejde. Og samtidig kan vi jo se, at Rikke og Clara kommer til at bringe ny, spændende viden, der kan kvalificere arbejdet med vores store strategiske udviklingsinitiativer, så vi ser flere fordele i samarbejdet. Som jeg ser det, er det jo win-win for alle involverede,”slutter John Brædder.