Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med social retfærdighed, politiske organisationer og grundlæggende samfundsinstitutioner?

Mennesket er, som allerede Aristoteles bemærkede, et politisk dyr. Vi lever i samfund, og vi udvikler institutioner, traditioner, regler og love for den fælles opførsel.

Menneskets politiske og samfundsmæssige væren er et konstant træk, der udspiller sig forskelligt igennem historien og på tværs af samfund. Hvis vi vil forstå vores eget og andre samfund bliver det påtrængende at spørge til, hvad et samfund er, og hvad der skaber social sammenhængskraft. Men det er ligeså væsentligt at studere mindre dele af vores samfundsmæssige væren. Du kan fx undersøge, hvorfor nogle måder at indrette arbejdsmarkedet på er mere vellykkede, hvorfor nogle grupper af mennesker klarer sig bedre end andre, hvilke institutioner, der er bærende i samfundet, eller hvilken betydning familiestrukturer har for individets rolle i samfundet.

På kandidatuddannelsen Filosofi og Videnskabsteori + Socialvidenskab lærer du at stille spørgsmål til den umiddelbare samfundsmæssige orden for at efterforske bagvedliggende strukturer og indretninger, der har betydning for det, der ser ud til at være en sociologisk nødvendighed. Du lærer at analysere, fortolke og kritisk diskutere argumenter, der præger debatten om vores samfund. Du kan vælge at fokusere på de mere teoretiske sider af socialfilosofien og den politiske filosofi, eller du kan tone dine studier til praksisnære og dagsaktuelle problemstillinger som fx stress i arbejdslivet eller demokratisk medbestemmelse.

Følg os: Følg Filosofi og Videnskabsteori på Instagram og Facebook

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

 • Planlægnings- og evalueringsopgaver i offentlige og private virksomheder
 • Udviklingsopgaver i offentlige og private virksomheder
 • Videnskommunikation
 • NGO’er og velgørende organisationer
 • Gymnasieskolen, HTX, STX og HF
 • Videregående voksenundervisning
 • Professionshøjskoler
 • Højskolelærer
 • Konsulentvirksomhed i offentlige og private virksomheder
 • Kommunikationsrådgiver
 • Formidlingsmedarbejder 

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Filosofi og Videnskabsteori

Undervisere Socialvidenskab

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: cand.mag. i Filosofi og Videnskabsteori og Socialvidenskab

Undervisningssprog: Dansk