Intro til uddannelsen

Vil du lære at forholde dig til og finde løsninger på nutidens væsentligste udfordringer?
Kandidatuddannelse i Filosofi og Videnskabsteori - hvad er det?

Klimaforandringer, global fattigdom og den digitale revolution af vores samfund er eksempler på konkrete udfordringer, som kandidatuddannelsen i Filosofi og Videnskabsteori har et særligt fokus på. Du vil lære at benytte filosofiens og videnskabsteoriens begreber og teorier til at analysere og forstå væsentlige nutidige problemstillinger. Uddannelsen sætter dig i stand til at identificere og forstå de centrale argumenter, der bliver fremført af politikere og videnskabsfolk, og til at vurdere deres betydning for samfundet.

Filosofi og Videnskabsteori giver dig redskaber til at tage stilling, begrunde dine holdninger og udfordre andres argumenter. Vi afdækker alternativer og muligheder for at skabe en bedre verden. Uddannelsen viser desuden, hvordan det at tænke i alternativer og muligheder ikke behøver at være en fjern utopi. Vi kan i hverdagen udfordre det, der bliver taget for givet og finde løsninger, der gør det muligt at gå nye veje. I løbet af uddannelsen vil du blandt andet møde tidligere studerende fra faget, der benytter filosofiens og videnskabsteoriens redskaber i deres arbejdsliv og i praksis viser, at vi kan indrette verden på en måde, der er bedre.

En del af et tværfagligt humanistisk miljø

Som studerende ved Filosofi og Videnskabsteori bliver du del af et unikt tværfagligt, socialt og engageret humanistisk miljø. Vi dyrker det tætte akademiske fællesskab mellem studerende - og mellem studerende og undervisere. Det sikrer vi gennem projektarbejdet, hvor I arbejder i grupper og har jævnlige møder med en vejleder, men også gennem sociale og faglige arrangementer. Samarbejdet på tværs af humaniora understøttes desuden ved at kandidatuddannelsen udbydes i fællesskab med Dansk og Historie. Vi har fælles valgkurser og et fælles semester, hvor studerende og undervisere fra alle tre uddannelser deltager.

De humanistiske uddannelser på RUC er kendetegnet ved kritisk stillingtagen til og interesse for de udfordringer, som mennesker er stillet overfor i dag. Vi engagerer os i samfundet omkring os og forholder os til, hvordan sproget, litteraturen, historien, kulturen og tænkningen former - og formes af - den verden, vi lever i. Vi betragter ikke alene humaniora som en bærende søjle i videnskaben, men også som en måde at være i verden på.

Din hverdag på studiet

Særlige kendetegn ved studielivet på Filosofi og Videnskabsteori på RUC er:

  • RUC er det eneste universitet i Danmark, hvor du kombinerer Filosofi og Videnskabsteori.
  • En mentorordning, hvor alle studerende bliver tilbudt en fast mentor blandt underviserne på faget, der følger dem og deres udvikling i løbet af kandidatuddannelsen.
  • Vores semester symposion, hvor underviserne i begyndelse af hvert semester præsenterer highlights fra deres nyeste forskning.
  • Den filosofiske middag, hvor studerende og undervisere hvert semester mødes og spiser sammen.
  • Et inkluderende videnskabeligt miljø, hvor studerende opfordres til at deltage ved faglige arrangementer og i forskningen.
  • En tværfaglig nysgerrighed, hvor vi ikke er bange for at trække på mange forskellige videnskabelige og filosofiske traditioner og bringe disse i dialog med hinanden.
  • Et tæt fællesskab, også med tidligere studerende. Som studerende på Filosofi og Videnskabsteori tager du ikke alene en kandidatuddannelse, men bliver del af et fællesskab for livet.  

Følg os: Følg Filosofi og Videnskabsteori på Instagram og Facebook

 

Se også:

 

Karriere

Som kandidat i Filosofi og Videnskabsteori er du en vigtig vidensmedarbejder i alle typer af virksomheder, organisationer og offentlige institutioner. Det kan være alt lige fra at være med til at udarbejde og formidle etiske retningslinjer i en kommune eller en privat virksomhed, til at arbejde som projektleder hos en NGO eller være fuldmægtig i statslige styrelser og ministerier.

Vores kandidater får ofte arbejde inden for rådgivning- og konsulentarbejde, planlægning og evaluering, formidling og voksenundervisning. Typiske jobtitler er konsulent, fuldmægtig, underviser, formidler, selvstændig og projektleder. Cirka 10 procent af vores kandidater har skabt en selvstændig virksomhed.

Undervisere

Undervisere på Filosofi og Videnskabsteori

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.mag. i Filosofi og Videnskabsteori

Undervisningssprog: Dansk