Intro til uddannelsen

Verden forandrer sig - det gør uddannelser også. RUC har lanceret nye kandidatuddannelser - Filosofi og Videnskabsteori er én af dem.

Kandidatuddannelsen i Filosofi og Videnskabsteori kvalificerer dig til at forstå, analysere og vurdere, hvordan viden defineres, udvikles, spredes og (mis)bruges, og hvordan normer og argumenter fungerer og indgår i videnskabelige og samfundsmæssige undersøgelser. 

Uddannelsen omfatter et tværfagligt semester samlæst med uddannelserne i dansk og historie, hvor du trænes i at arbejde sammen med dine medstuderende på tværs af fagligheder.  Studieelementerne på dette semester fokuserer på humanistiske perspektiver på aktuelle problemstillinger blandt andet i relation til eksterne partnere og i forbindelse med digitaliseringen af samfund og organisationer.  

Karriere 

Uddannelsen kvalificerer dig til jobfunktioner som konsulent, underviser, formidler og projektleder og medarbejder i både offentlige organisationer og private virksomheder. 

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.mag. i Filosofi og Videnskabsteori

Undervisningssprog: Dansk

Studiestart: Første studiestart september 2022