Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med sprog, litteratur og medier? På kandidatuddannelsen i Dansk lærer du at sætte tekster i kontekst og selv arbejde kreativt og strategisk med sprog og kommunikation.
Kandidatuddannelse i Dansk - hvad er det?

Vi lever i en massiv mediekultur, og det er derfor vigtigt at kunne arbejde både kritisk og smidigt med sproget i alle sammenhænge – lige fra, hvordan man kan udlægge samtidens litterære udgivelser, over fejl og mangler i SKATs breve til borgerne og til, hvilke muligheder der ligger i en Instagram-post. På kandidatuddannelsen i Dansk arbejder vi med at analysere og producere tekster, der gør en forskel.

Faglig profil

Dansk er et humanistisk og kulturvidenskabeligt fag, som tager udgangspunkt i sprog og tekster i bredeste forstand. Vi analyserer, hvordan visuelle udtryk og sprog skaber betydning og mening i forskellige tekster og medier, og på den måde sigter faget imod at undersøge kulturelle og samfundsmæssige spørgsmål, både aktuelt og historisk.

Tekster har altid en kontekst: Hvordan afspejler teksten det samfund og den kultur, den er skrevet i, og hvordan påvirker den selv samtiden? Vi undersøger, hvordan politikere kommunikerer på Instagram, hvordan influencere positionerer sig som tidens entreprenante iværksættere, eller hvordan en klassisk roman anfægtede de herskende værdier. Som studerende lærer du at analysere alle slags tekster og skrive læseværdige tekster i forskellige genrer og til forskellige medier. Vi giver dig også konkrete værktøjer til at forstå og analysere retorisk manipulation, misinformation og fake news på de sociale medier.

Gennem kurser og projektarbejde bliver du en skarp tekstfortolker og en stilsikker tekstproducent. Du kan fx træne i at sætte rammerne for organisationers sprog- og tekstarbejde, rådgive om digital kommunikation eller vinkle historier til pressen og sociale medier. Vi arbejder ofte sammen med eksterne partnere med konkrete udfordringer, du kan prøve kræfter med, og gennem uddannelsens mange aspekter ruster vi dig til at arbejde kreativt og strategisk med det danske sprog i alle sammenhænge.

Som del af studiet vil du have et semester i fællesskab med studerende fra Historie samt Filosofi og Videnskabsteori. På tværs af de tre fag vil I arbejde sammen om at udforske humanistiske perspektiver på samfund, kultur, erhverv og digitalisering. Det sker bl.a. gennem projektarbejde, hvor I skal inddrage eller samarbejde med en ekstern aktør som fx en privat eller offentlig organisation, forening eller borgergruppe.

Din hverdag på studiet 

Vores studiemiljø er befolket af mennesker, der er passionerede tekstanalytikere. Du vil møde en engageret forskergruppe, der arbejder med alt fra Karen Blixens forfatterskab til sprog på sociale medier, og som mødes i en tværfaglig nysgerrighed, der også inspirerer vores undervisning. Vi er et relativt lille studie med gode og tætte relationer mellem studerende og undervisere, så hos os er faglig sparring og støtte aldrig langt væk. Vi starter hvert semester med en fælles middag, og vi holder løbende faglige arrangementer, hvor vi drøfter særlige temaer eller fænomener i tiden, der interesserer os.

Karriere og kompetencer

Gennem årene har vi uddannet kandidater i Dansk, der er blevet TV-studieværter, rockmusikere, forfattere, kulturjournalister, forskere, undervisere, kulturformidlere, selvstændige erhvervsdrivende, informationsmedarbejdere, bibliotekarer, forlagsredaktører, podcastredaktører, konsulenter og vidensmedarbejdere i alle typer af virksomheder, organisationer og offentlige institutioner.

Som kandidat er du klædt på til at arbejde med sprog, kommunikation og kultur i bredeste forstand. Du kan arbejde med sproget som tekstforfatter eller journalist, eller du kan sætte rammerne for en organisations sprog- og tekstarbejde i kommunikationen med kunder eller borgere. Du kan arbejde som bl.a. sproglig rådgiver, danskunderviser, faglig formidler, kommunikationsmedarbejder, kulturjournalist, manuskript- og webredaktør, SoMe Specialist eller Community Manager.

Vores kandidater får jobs som bl.a.:

  • Fagmedarbejder på folkebibliotek, med fokus på formidling af faglitteratur
  • Konsulent i kommunikationsbureau, med fokus på udvikling af kampagner for kunder
  • Kommunikationsarbejder i fagforening, med fokus på medlemskommunikation
  • Forlagsmedarbejder på større forlag, med fokus på udvikling af nye udgivelsesområder

Folder om uddannelsen