Intro til uddannelsen

Verden forandrer sig - det gør uddannelser også. RUC har lanceret nye kandidatuddannelser - Historie er én af dem.
Kandidatuddannelse i Historie - hvad er det?

På kandidatuddannelsen Historie lærer du at analysere og beskrive, hvordan samfund og kulturer forandrer sig over tid, hvordan aktuelle samfundsforhold og udfordringer hænger sammen med deres historiske tilblivelse, og hvordan mennesker ikke bare formes af fortid, men også aktivt anvender historie her-og-nu i formningen af kulturel identitet, politisk magt og forestillinger om fremtiden.  

Uddannelsen er tværfaglig: Du arbejder med historie i krydsfeltet mellem humaniora og samfundsvidenskab og har undervejs et semester, hvor studerende fra historie, dansk og filosofi arbejder sammen på tværs af faggrænser om praksisnære perspektiver og løsninger på aktuelle spørgsmål om samfund, kultur, digitalisering m.v.  

Karriere

Uddannelsen kvalificerer dig til beskæftigelse inden for museer, arkiver, historieformidling, kulturarvsforvaltning og undervisning, og til jobfunktioner i både private og offentlige organisationer og virksomheder, hvor der arbejdes med projektledelse, evaluering, rådgivning og dokumentation. 

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.mag. i Historie

Undervisningssprog: Dansk

Studiestart: Første studiestart september 2022