Intro til uddannelsen

Vil du bidrage til at forstå og forklare, hvad fortiden betyder for vores nutid og fremtid?
Kandidatuddannelse i Historie - hvad er det?

Alle nutidens tanker og livsformer trækker på mennesker og samfund, der kom før os. Fortiden virker i os hver dag, lokalt såvel som globalt, og den er samtidig en kampplads for fortolkning. På kandidatuddannelsen i Historie arbejder vi med fortidens erfaringer for at forstå nutidens problemer og fremtidsperspektiver.

Historie er alt det, der skete før i dag, fra verdenskrige til hverdagsliv. Derfor arbejder vi tværfagligt og inddrager viden og analytiske perspektiver fra en bred vifte af kultur- og samfundsvidenskaber. Vi undersøger, hvordan mennesker formes af historie, og samtidig selv aktivt bruger historie til at skabe nye kulturelle identiteter, politiske magtpositioner og visioner for fremtiden. Vi udforsker fortidens fascinerende fremmedhed og spørger, hvordan og hvorfor samfund og kulturer forandrer sig over tid – og hvordan aktuelle samfundsforhold og udfordringer hænger sammen med deres historiske tilblivelse.

Vores studiemiljø er befolket af mennesker, der er gode til at undre sig. Vi tror på faktabaseret viden og kritiske spørgsmål og går gerne et spadestik dybere. Som studerende får du undervisning af passionerede forskere med vidt forskellige faglige profiler, der gerne tager del i den offentlige debat. Du kommer ned i arkiverne og ind i teorierne og lærer at udvikle nye forståelser i samarbejde med dine medstuderende. Er du nysgerrig, engageret og kan du lide at læse og formidle, vil du trives på Historie.

Din hverdag på studiet  

Historie er et sted, hvor du følger kurser på små hold og nemt kommer til at kende dine medstuderende og undervisere. I projektarbejdet arbejder du i grupper med selvvalgte emner og kan her være med til at forme din egen faglige profil som historiker. Et af studiets fire semestre læses fælles med dansk og filosofi – her får du udbygget dine tværfaglige kompetencer og dit blik for humanioras relevans og potentialer. Historie skal også formidles til omverden og det kan du bl.a. gøre på Historiekanalen, vores egen Youtube-kanal.

Se også:

 

Karriere

Som kandidat i Historie kan du gøre en forskel i alle virksomheder, som arbejder med historie og dokumentation. Du kan gøre historien levende på museer, arkiver, biblioteker, kulturarvsforvaltninger og historiske festivaler eller ved at undervise, eller du kan dokumentere samtiden ved at arbejde med planlægning, evaluering, rådgivning og dokumentation i offentlige eller private virksomheder. Uddannelsen kvalificerer dig til at læse en Ph.d. og forfølge en forskerkarriere.  

Vores kandidater får ofte opgaver inden for historieformidling, undervisning, research og dokumentation. Typiske jobtitler kan være museumsformidler, forlagsredaktør, digitalarkivar eller projektleder.

 

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.mag. i Historie

Undervisningssprog: Dansk