Vis hovedmenu
RUC baggrundsgrafik
Mød os

Kom til Åbent Hus

9. februar 2023

Vi skaber viden, vi deler med samfundet

Fronten til naturvidenskabelige lokaler om aftenen
ARTIKEL

Positiv institutionsakkreditering til Roskilde Universitet

Roskilde Universitet har fået Danmarks Akkrediteringsråds godkendelse af, at universitetets kvalitetssikringssystem er velfungerende og bidrager til høj kvalitet i uddannelserne.

Rektor Hanne Leth Andersen og landechef Bjarne Foldager fra MAN Energy Solutions
ARTIKEL

Roskilde Universitet og MAN Energy Solutions indgår partnerskab om digitalisering og forandringsprocesser

Partnerskabsaftale baner vej for flere typer af samarbejde til fælles gavn for Roskilde Universitet, MAN Energy Solutions og lokalområder i Roskilde Kommune.

Grøn forskning
ARTIKEL

Grønne forskningsbevillinger til Roskilde Universitet

Fem grønne forskningsprojekter fra Roskilde Universitet har fået millionbevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond. Forskerne skal blandt andet undersøge, hvordan børn reagerer på klimakrisen og grøn omstilling i kødindustrien.

Reinicke
ARTIKEL

Kronik: Voldsudøvelse har en stærkt kønnet slagsside

Det sikreste parameter for, om en person udøver vold, er, om vedkommende er en mand. Vi bliver nødt til at tale mere om kønsaspektet i voldsudøvelsen, skriver lektor og kønsforsker Kenneth Reinicke i en kronik i Politiken.

SWASH spildevandsprojekt i Ghana
ARTIKEL

Forskere fra Roskilde Universitet udvikler bedre spildevandsløsninger i Ghana

Tre forskere fra Roskilde Universitet skal over de næste tre år undersøge, hvordan man sikrer bæredygtige spildevandssystemer i Ghana. Det Danida-støttede projekt skal belyse, hvordan de forskellige private og offentlige aktører kan forenes om at skabe de bedst mulige løsninger.

Sygeplejerske på hospitalsgang
ARTIKEL

Kandidatuddannelse i sygepleje flytter til Roskilde

Roskilde Universitet overtager den 1. februar 2023 den tidligere lukningstruede kandidatuddannelse i sygepleje i Emdrup fra Aarhus Universitet og placerer den tæt på Roskilde Sygehus. Dermed kan sygeplejersker stadig videreuddanne sig øst for Storebælt.

Lena Brogaard og Ole Helby Petersen - Offentligt-privat samspil
ARTIKEL

Ny bog: Et bedre offentligt-privat samspil kan betyde, at milliarder bruges smartere

Interaktionen mellem det offentlige og det private er en milliardforretning, som har stor betydning for danskernes liv. Ny bog samler forskningen på et komplekst og underbelyst område.

kvadratroden
ARTIKEL

Roskilde Universitet går i luften med 28 nye uddannelser

1. september starter 1362 studerende på nye kandidatuddannelser. Med en omfattende reform rydder Roskilde Universitet op i fagkombinationerne og tilbyder i stedet 28 fokuserede og mere arbejdsmarkedsrettede kandidatuddannelser, hvor tværfaglighed og projektarbejde er bevaret.

Dreng kigger ud af vinduet
ARTIKEL

Unges mistrivsel er kompleks, og løsningen er ikke kun bedre psykiatri

Flere af de studerende, vi har fulgt, har oplevet det ekskluderende at blive peget ud som »forsinket« eller »omgænger«. Sådan lyder det bl.a. fra Lene Larsen, lektor på Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet, i dette indlæg.

Vi tænker fremad - og former fremtiden

Roskilde Universitet er sat i verden for at udfordre de akademiske traditioner og eksperimentere med nye måder at skabe og tilegne sig viden på. På RUC dyrker vi den projekt- og problemorienterede tilgang til vidensudvikling, fordi man opnår de mest relevante resultater ved at løse virkelige problemer i fællesskab med andre. Vi dyrker tværfagligheden, fordi ingen væsentlige problemer kan løses ud fra ét fagligt synpunkt. Og vi dyrker åbenheden, fordi vi tror på, at inddragelse og videndeling er en forudsætning for den frie tanke, demokrati, tolerance og vækst.

Video om Roskilde Universitet
Studerende på græsset

En partner til din virksomhed?

Roskilde Universitet tilbyder en række muligheder for samarbejde. Både med forskere og studerende.