| Nyhed

Patienter og pårørende fortæller om at danse med Parkinson

Et forskningsprojekt ledet af professor Louise Phillips og lektor Lisbeth Frølunde fra Roskilde Universitet modtager 5,3 millioner kroner fra VELUX FONDENs HUMpraxis-program til at undersøge, hvordan borgere med Parkinsons sygdom og pårørende kan bruge dans som en terapeutisk kunstaktivitet i patientinddragende behandling.
Dans - fødder - Colourbox
Forskere, borgere og pårørende skal samskabe viden om den terapeutiske brug af dans i forbindelse med Parkinsons sygdom i et nyt projekt, som er ledet af to forskere fra Roskilde Universitet. Foto: Colourbox

 

Hvordan kan man samskabe erfaringsbaseret, hverdagsforankret viden om den terapeutiske brug af dans? Hvilke potentialer og udfordringer er der i patientinddragende, participatorisk forskning og forskningskommunikation?

I et forskningsprojekt, som er ledet af professor Louise Phillips og lektor Lisbeth Frølunde fra Roskilde Universitet, vil borgere med Parkinsons sygdom, pårørende og forskere sammen reflektere over deres erfaringer med danseforløb. Projektet baserer sig på et kollaborativt forskningsdesign, der bygger på dialogisk kommunikationsteori og gør brug af en række forskellige kreative samskabelsesmetoder.

Projektet modtager en bevilling på 5,3 millioner kroner under VELUX FONDENs HUMpraxis-program.

”Patientinddragelse, hvor patienten sættes i centrum, er blevet et vigtigt princip på policy-niveau både internationalt og i Danmark. Imidlertid er der mange udfordringer i praksis, og ofte bliver patienternes stemmer ikke i tilstrækkelig grad respekteret og inddraget i behandling, forskning og forskningskommunikation. Desuden mangler vi erfaringsbaseret viden om betydningen af dans som kunstnerisk og terapeutisk aktivitet i behandlingen af Parkinsons sygdom,” siger professor Louise Phillips og tilføjer:

”Vi mener, at projektets store potentiale ligger i, at en stor gruppe på cirka 40 borgere og pårørende kommer til at deltage i projektet som medforskere sammen med danseinstruktører og os universitetsforskere.  Og at dette vil foregå ved brug af en række kreative samskabelsesmetoder, hvor vi vil skabe viden med udgangspunkt i deltagernes kropslige, sensuelle og æstetiske erfaringer med Parkinsons-danseforløb”, fortæller RUC-professoren.

En af hovedmetoderne er fortællerværksteder, hvor borgere, pårørende og forskere vil samskabe viden på baggrund af deres erfaringer med dans. Denne viden vil blive formidlet gennem grafiske fortællinger.

Et af projektets mål er at kvalificere og fremme patientinddragelse i behandling, forskning og formidling i forbindelse med Parkinsons sygdom og andre sygdomme. Et andet mål er at kvalificere brugen af dans som terapeutisk kunstaktivitet i patientinddragende behandling.

Med hensyn til forskning er projektets mål at bidrage til forskningsfelterne om dialogisk kommunikation, patientinddragelse og kvalitativ og kunstbaseret forskning om sundhed - især narrativ og grafisk medicin.

Projektet er et samarbejde mellem Roskilde Universitet, Parkinsonforeningen og Tivoli Balletskole. Det ledes af professor Louise Phillips og lektor Lisbeth Frølunde fra forskningsgruppen i Dialogisk Kommunikation på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet.

I år modtager fire projekter bevillinger under VELUX FONDENs HUMpraxis-program, og to af projekterne er fra Roskilde Universitet.

Tanken med HUMpraxis-programmet er at bidrage til nye løsninger på konkrete samfundsudfordringer ved at stimulere tætte samarbejder, hvor parterne fra praksis og forskning på lige fod bidrager med viden omkring en aktuel problemstilling.
 

Humaniora i praksis

Vil du også arbejde med humaniora i praksis, så er Humanistisk Bachelor måske noget for dig.

Her kan du blandt andet læse faget Kommunikation.

Professor Louise Phillips og lektor Lisbeth Frølunde er en del af forskningsgruppen Dialogisk Kommunikation.