| Tæt på videnskaben

Ord i paradis

På en øgruppe et fjernt sted i Stillehavet opstår nye sprog for øjnene af dig. Og studerer man et af dem nærmere, vil man se, at der gemmer sig en guldgrube af viden om sprog og kultur. 
Vanuatu strand
Vanuatu er sådan som man forestiller sig et paradis, fortæller forsker Carsten Levisen. Foto: Unsplash.com


Olsem wanem, tawi? Yu oraet?

Ordene kommer fra lingvist og sproglig antroprolog Carsten Levisen fra Roskilde Universitet.

Som en del af sin forskning i sprog har han lært sig at tale flydende bislama, som er et kreolsprog, man taler på stillehavs-øgruppen Vanuatu.

Vanuatu ligger så langt væk, som man overhovedet kan komme fra danske himmelstrøg. Ruten går først via et fly til Brisbane i Australien, og derfra tager man et fly videre i nordøstlig retning i 4 en halv time.  

»Jeg er fuldstændig grebet af det område, som er ret ukendt for de fleste danskere,« fortæller Carsten Levisen.

»Præcis som du forestiller dig, paradis ser ud, med det lyseblå vand og palmetræer og sand. Børn, der løber rundt i vandkanten og leger i stedet for at gå i skole. Det er Vanuatu,« fortæller han.

Vanuatu er også et paradis for lingvister, for øgruppen er et af de steder i verden, hvor der er størst sproglig diversitet. Udover kreolsproget taler lokalbefolkningen typisk flere andre sprog. Og nye sprog opstår nærmest for øjnene af en. I alt tales der ca. 125 sprog på øgruppen, lyder vurderingen. Om sproget bislama fortæller Carsten Levisen: 

»De fleste ord i bislama er fra engelsk, og jeg plejer at sige, det er det eneste ved det, der er engelsk. Grammatikken er anderledes, udtalen er anderles, betydningerne er anderledes. Og rigtig mange kan ikke engang høre, at mange ord kommer fra engelsk - det er radikalt anderledes,« forklarer Carsten Levisen. 

Kollektivistisk samfund

I Levisens forskning lader han sproget tegne et portræt af kulturen. Ligesom at ’jantelov’, ’tryghed’ og ’hygge’ fortæller os en del om den danske kultur, og hvem vi er som folk – så er der helt andre centrale ord, der beskriver folket på Vanuatu.

Carsten Levisens indledende udsagn på bislama – som betyder ’Hva’ så, svoger? Går det godt?’ - understreger en af de centrale pointer fra hans seneste feltarbejde: Vanuatu er et samfund, som er gemmesyret af kollektivisme, og det kommer tydeligt til udtryk i sproget. 

»Det er virkelig kollektivistisk. Det er sådan i Vanuatu, at vi er alle forbundne, og det er sproget med til at vedligeholde,« forklarer Carsten Levisen. 

Når jeg er i Vanuatu, så er jeg en del af et slægtskabssystem.

Fx tiltaler Levisen aldrig sin lokale ven Augustrons ved navn, han kalder ham altid ’brata’ (bror). Hans jævnaldrende kvindelige venner er ’sista’ (søster).  Og Augustrons kæreste kalder han tawi, som betyder ’svigerinde’. Hvis folk er lidt ældre, kalder man dem 'ankel' (onkel) eller ’anti’ (tante). Hvis man kører i bus, så tiltaler man chaufføren ’ankel’, hvis han ligner en på ens forældres alder.

»Når jeg er i Vanuatu, så er jeg en del af et slægtskabssystem. Sådan gør man der. Det at sige folks navne, er noget man gør til børn, eller noget der virker voldsomt distancerende,« forklarer Carsten Levisen.

Den kollektivistiske tilgang betyder også, at man lever sammen i storfamilier, hvor alle bor sammen. Og hvis man har penge og ressourcer, så deler man dem med de andre. Derfor er det stort set ingen tiggere på Vanuatu, fortæller Carsten Levisen. 

Ord i paradis

Følelser udtrykkes forskelligt

Carsten Levisens forskning viser, at der er meget få beskrivende følelsesord på bislama. Altså ord som f.eks. glad og vred, som vi har mange af på dansk. Til gengæld har man på bislama mange forskellige udråbsord, der indikerer forskellige følelser.

”Bislama er et meget ekspressivt sprog. Europæiske sprog er lidt flade, vi har ’wauw og ’åh nej’, men ellers meget få udråbsord. Vi lærer i stedet børnene i børnehaven at beskrive deres følelser: ”Nå, er du vred nu?” ”Ja, jeg er vred fordi…” Det ville man aldrig se i Vanuatu,” fortæller Carsten Levisen.