| Forskningsnyt

Gennembrud i behandling mod multiresistent tuberkulose

Bakterien, der udløser tuberkulose, bliver i stigende grad multiresistent over for kendte antibiotika-præparater. Men nu har forskere fra RUC sammen med udenlandske forskerkolleger udviklet og testet nye antimikrobielle stoffer, der kan bruges som alternativ til antibiotika i kampen mod den frygtede infektionssygdom tuberkulose
Biljana Mojsoska
På RUC fortsætter Biljana Mojsoska (billedet) og Håvard Jenssen forskningsarbejdet i tæt samarbejde med forskerkolleger fra National University of Singapore og Imperial College London.


Midt i corona-pandemien er det let at overse, at tuberkulose fortsat er verdens mest dræbende, smitsomme infektionssygdom. Hvert år bliver ca. 10 mio. mennesker verden over diagnosticeret med tuberkulose, og ifølge WHOs seneste tal kostede sygdommen 1,5 mio. mennesker livet alene i 2018.

Tuberkulose udgør en stadig større sundhedsrisiko i takt med, at bakterien Mycobacterium tuberculosis, der forårsager sygdommen, har udviklet resistens over for de medicinpræparater baseret på antibiotika, som hidtil er brugt til behandling. Problemet er stigende, og globalt set blev ca. 500.000 patienter i 2018 diagnosticeret med multiresistent tuberkulose.

Antimikrobielle stoffer som alternativ til antibiotika

En international gruppe af forskere fra Roskilde Universitet, National University of Singapore og Imperial College London har nu publiceret forskningsresultater, der viser, at en ny type kemisk fremstillede antimikrobielle stoffer er virksomme mod multiresistent tuberkulose. Med resultaterne er forskerne dermed kommet et vigtigt skridt videre i kampen for at finde en ny, effektiv behandling af multiresistent tuberkulose.

Nye stoffer udviklet og testet i laboratorierne  

De nye forskningsresultater tager udgangspunkt i udvikling og test af kemisk fremstillede antimikrobielle peptoider, der kan være aktive over for netop de bakterier, som er resistente over for antibiotika, inkl. multiresistente bakterier.

”Vi er hele tiden i et tæt kapløb mod sygdomsfremkaldende organismer og deres evne til at gennembryde vores immunitet, invadere vores krop og forårsage dødelige infektioner. For at være et skridt foran, er det nødvendigt, at vi forsker i at udvikle ​​nye lægemidler,” siger Biljana Mojsoska.

I den kemiske og medicinalbiologiske forskning på RUC arbejder forskerne bl.a. med de komplekse kemiske forbindelser peptoider og tilpasser deres egenskaber for at skabe effektive medikamenter, der i fremtiden kan dræbe helt specifikke sygdomsfremkaldende organismer.

Forskerne ser frem til yderligere at undersøge det farmaceutiske potentiale ved et specifikt peptoid ved navn peptoid BM2.

På Roskilde Universitet fortsætter Håvard Jenssen og Biljana Mojsoska nu i tæt samarbejde med forskerkollegerne Pui Lai Rachel Ee (National University of Singapore) og Sandra Newton (Imperial College London) med at teste lovende peptoider, der kan være effektive i bekæmpelsen af multiresistente bakterier.

”Vores opdagelse tilbyder forskningen en ny klasse af potentielle medikamenter mod tuberkulose, og vi ser frem til at undersøge det farmaceutiske potentiale yderligere”, siger Biljana Mojsoska.

Mere information

For yderligere information kontakt adjunkt Biljana Mojsoska, e-mail: biljana@ruc.dk, tlf. 46 74 36 45, mobil: 41 14 20 18  
 

Vil du løse lignende udfordringer i virkeligheden gennem naturvidenskab?

Læs mere om vores uddannelser:

Naturvidenskabelig Bachelor >>

International Bachelor in Natural Sciences >>

Kandidatuddannelse i Kemi + Medicinalbiologi >>

Kandidatuddannelse i Chemistry + Molecular Biology >>

 

Fakta om forskningsresultaterne:

Test af BM 2:

Flere peptoider udviklet på Roskilde Universitet af Biljana Mojsoska og Håvard Jenssen er blevet testet. Særligt peptoid BM 2 demonstrerede en potent virkning mod både lægemiddelfølsomme og decideret multiresistente bakterier. Peptoid BM 2 har også udvist en acceptabel toksicitet og evne til klart at selektere mellem bakterien Mycobacterium tuberculosis og humane cellemembraner. Yderlige er peptoid BM 2 i stand til effektivt at dræbe bakterien Mycobacterium tuberculosis både før og efter, at bakterien har invaderet og skjult sig i immunsystemet hos mus. Yderligere resulterede peptoid BM 2 i en signifikant reduktion af bakteriebyrden i lungerne hos de inficerede mus.

Læs mere om forskningsresultaterne:

Læs den videnskabelige artikel online (open access): Ultra-Short Antimicrobial Peptoids Show Propensity for Membrane Activity Against Multi-Drug Resistant Mycobacterium tuberculosis, Frontiers in Microbiology, March 2020.

Om tuberkulose

Tuberkulose er en infektionssygdom forårsaget af bakterien Mycobacterium tuberculosis. Bakterien slår sig fortrinsvis ned i lungerne, men kan sætte sig i alle organer, inklusive knogler og lymfeknuder. Spreder bakterien sig til lungerne opstår en livstruende tilstand, som også er smittefarlig. Bakterien vokser langsomt, og tuberkulose kan være flere år undervejs. Tuberkulose er fortsat blandt de ti mest dødbringende sygdomme i verden og koster hvert år 1,5 mio. mennesker livet.