Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med medicinalkemi?

På kandidatuddannelsen i Kemi + Medicinalbiologi får du kompetencer inden for analytisk kemiske metoder i medicinske problemstillinger eller design af biologisk aktive kemiske forbindelser, f.eks. med anvendelse inden for kemoterapien.

Du lærer organisk kemi, uorganisk kemi, analytisk kemi, kemisk termodynamik, kinetik, kvantekemi, spektroskopi, biologisk kemi og fysisk kemiske metoder. Du lærer om farmakologi, patofysiologi, patobiologi, immunologi, mikrobiologi og ernæringsbiologi.

Du får erfaring med at analysere, formulere og diskutere problemstillinger indenfor kemi og medicinalbiologi. Du lærer at opstille testbare hypoteser på videnskabeligt grundlag, samt at udvælge, gennemføre og evaluere eksperimentelle undersøgelser eller simuleringer.

Du afslutter uddannelsen med at skrive et tværfagligt speciale og har mulighed for at skrive det som et eksperimentelt speciale på 60 ECTS på 3. og 4. semester.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Offentlige eller private forsknings- eller kontrollaboratorier
  • Sundhedssektoren og i medicinal- og bioteknologiindustrien
  • Uddannelsessektoren eller konsulentvirksomheder med et medicinalkemisk virkefelt
  • Klinisk-biokemiske afde­linger på hospitaler eller i medicinalindustrien.

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Kemi

Undervisere Medicinalbiologi

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.scient. i Kemi og Medicinalbiologi.

Undervisningssprog: Undervisningssproget er dansk med enkelte studieelementer på engelsk.