Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med samfundsaktuelle problemstillinger omkring magt og køn?

Kandidatuddannelsen i Psykologi + Socialvidenskab er oplagt for dig, der har interesse i sociologiske og socialpsykologiske problemstillinger med relation til menneskers samfundsmæssige hverdagsliv.

Uddannelsen bygger på en tværfaglighed, der både inddrager socialpsykologiske discipliner (der bl.a. berører identitets- og gruppeprocesser, fællesskabsformer, lærings- og praksisforståelser) og socialvidenskabens fokus på social forandring, ulighed og marginalisering.

Du får kompetencer til at kunne håndtere en række samfundsaktuelle problemstillinger omkring fx magt, køn, etnicitet bruger/klientpositioner, profession og institutionalisering. Det kliniske og terapeutiske felt indgår ikke i uddannelsen, og du bliver derfor ikke psykolog.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Sagsbehandling og rådgivning
  • Undervisning og undervisningsopgaver
  • Ledelse og organisationsudvikling

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Psykologi

Undervisere Socialvidenskab

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.mag. i Psykologi & Socialvidenskab.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk og undervisningssproget er dansk.