Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med psykologi ud fra et samfundsmæssigt perspektiv?
Kandidatuddannelse i Social Psykologi og Læring - hvad er det?

Et demokratisk og bæredygtigt samfund kan kun fungere, hvis mennesker trives i deres liv og bidrager til fællesskabet med det, de kan. På kandidatuddannelsen i Socialpsykologi og Læring arbejder vi menneskers læring, trivsel og udvikling som forudsætning for positive forandringsprocesser i samfundet. 

Vi arbejder tværfagligt i feltet mellem socialpsykologi og pædagogik. Som studerende lærer du at arbejde analytisk, kritisk og løsningsorienteret med forholdet mellem menneskers subjektivitet og de sociale fællesskaber, de indgår i. Vores fokus ligger især på børn, unge og familiers liv, på arbejds- og organisationspsykologi og på mental og psykosocial sundhed. Du kan bl.a. arbejde med temaer som social og uddannelsesmæssig ulighed, psykisk trivsel og mistrivsel, marginalisering, social eksklusion og mangfoldighed, livslang læring, teknologi og omstilling, bæredygtighed, demokrati, inddragelse og deltagelse.

På studiet vil du møde engagerede undervisere med faglig baggrund i bl.a. pædagogik, psykologi, sociologi og antropologi. Vi stiller høje krav til dit engagement og dit fremmøde, for vi synes selv, vi arbejder med det vigtigste emne i verden, og det må du også gerne synes. Du skal være klar til en stejl læringskurve, ikke mindst gennem projektarbejder med dine medstuderende, hvor du helt sikkert vil få udfordret dine faglige standpunkter. Uddannelsen giver mulighed for at gennemføre en projektorienteret praktik.

Se også:

 

Karriere

Som kandidat i Socialpsykologi og Læring er du rustet til at være brobygger mellem professioner på det sociale felt – fx mellem daginstitutioner og skoler, mellem administration og praktikere i kommunal forvaltning, eller mellem virksomheder og vidensorganisationer. Du kan fx finde arbejde på daginstitutions- og uddannelsesområdet, i det socialpsykiatriske felt og i ministerier, regioner og kommuner, i uddannelsessektor, NGO’er og private virksomheder. Uddannelsen kvalificerer dig til at læse en Ph.d. og forfølge en forskerkarriere.  

Vores kandidater får ofte opgaver inden for og klient-, kunde- og borgerkontakt, kompetenceudvikling, læring, proces- og projektledelse og implementering. Typiske jobtitler kan være sagsbehandler, vejleder, koordinator, HR-konsulent, udviklingskonsulent eller uddannelseskonsulent.

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.mag. i Socialpsykologi og Læring

Undervisningssprog: Dansk