Intro til uddannelsen

Verden forandrer sig - det gør uddannelser også. RUC har lanceret nye kandidatuddannelser - Socialpsykologi og Læring er én af dem.

Kandidatuddannelsen i Socialpsykologi og Læring har udgangspunkt i socialpsykologisk og pædagogisk forskning.

Som studerende kan du beskæftige dig med temaer som social og uddannelsesmæssig ulighed, psykisk trivsel og mistrivsel, marginalisering, social eksklusion og mangfoldighed, livslang læring, teknologi og omstilling, bæredygtighed, demokrati, inddragelse og deltagelse.

Uddannelsen sætter dig i stand til at bidrage til samfundsudviklingen ved at analysere, kvalificere og forandre institutioners og organisationers arbejde med at understøtte menneskelig trivsel, udvikling, læring, social inklusion, samt demokratiske og bæredygtige forandringsprocesser.

Som studerende opnår du viden med en særlig tyngde indenfor børn og unge, familieliv, det arbejds- og organisationspsykologiske felt samt mental og psykosocial sundhed. Du lærer også metodiske værktøjer, så du kan anvende kvalitative og kvantitative metoder i arbejdet med socialpsykologi og læring.

Karriere

Som kandidat bliver du uddannet til at arbejde professionelt med menneskers udvikling, læring og trivsel på tværs af private, civilsamfundsmæssige og offentlige institutioner, f.eks. inden for arbejds- og organisationspsykologi, eller på daginstitutions- og uddannelsesområdet og inden for det socialpsykiatriske felt.

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.mag. i Socialpsykologi og Læring

Undervisningssprog: Dansk

Studiestart: Første studiestart september 2022