Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med HR?

Kandidatuddannelsen Psykologi + Kommunikation bruger centrale dele af den psykologiske forskning til at perspektivere kommunikationsteoretiske problemstillinger.

Du arbejder med socialpsykologiske, herunder pædagogisk psykologiske, arbejds- og organisationspsykologiske og menneske-teknologi interaktionsmæssige, teorier og metoder i hverdags- og arbejdslivet. Det bliver sat i spil med teoretisk og praktisk viden om strategisk kommunikation i en faglig kontekst til forskellige målgrupper.

Uddannelsen giver kompetencer inden for HR, formidling af socialpsykologisk viden samt intern og ekstern kommunikation. Det kliniske og terapeutiske felt indgår ikke i uddannelsen, og du bliver derfor ikke psykolog.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for primært private virksomheder med:

  • HR og personaleudvikling, kompetenceudvikling og rådgivning i offentlige og private virksomheder
  • Intern og ekstern kommunikation i offentlige og private virksomheder

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Psykologi

Undervisere Kommunikation

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.mag. i Psykologi & Kommunikation

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk og undervisningssproget er dansk.