Intro til uddannelsen

Intern og ekstern strategisk organisationskommunikation - med fokus på digitale og sociale medier

Digitale og sociale medier er i dag de vigtigste kommunikationskanaler i de fleste organisationer. På etfagskandidatuddannelsen i Kommunikation får du særlige kompetencer til at arbejde strategisk med digital kommunikation både internt og eksternt i organisationer

Du får en dyb viden om strategisk kommunikation og digitale medier såvel teoretisk og i praksis. Du lærer teori, metoder og praksis i organisationers interne og eksterne strategiske kommunikation, og arbejder med sammenhængen mellem organisationsstruktur og kommunikationsformer.

Du bliver trænet i at planlægge, tilrettelægge og vurdere kommunikationsmateriale og kommunikationsprocesser. Uddannelsen har fokus på brugen af digitale og sociale medier og hvordan de kan bruges til nye former for interaktionsmuligheder med forskellige målgrupper.

OBS: Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Se udvælgelseskriterierne:

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Intern og ekstern kommunikation
  • Kommunikationsrådgivning til ledere og udformning af kommunikationsstrategier
  • Tilrettelægge, udvikle og producere kommunikation til digitale medier, herunder web-kommunikation, sociale medier og intranet
  • Analyse og vurdering af kommunikation, herunder empiriske undersøgelser af virkning og brugere

Undervisere

Undervisere Kommunikation

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.comm. i Kommunikation

Undervisningssprog: Dansk