Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med forvaltning af den private sektor og virksomhedsforhold?

På kandidatuddannelsen i Virksomhedsstudier + Politik opnår du en god forståelse af de politiske og økonomiske aspekter med betydning for udvikling og regulering af private virksomheders forhold, og du studerer organiseringen og ledelsen af offentlige og private serviceaktiviteter.

Virksomhedsstudier bidrager med indsigt i virksomhedens organisation, ledelse og organiseringen af interne og eksterne ressourcer, funktioner og relationer til omverdenen. Politik bidrager med indsigt i den offentlige sektors opbygning, politiske dynamikker, policy-processer og den offentlige administrations funktionsmåde, som har betydning for samspillet mellem private virksomheder og det offentlige omkring fælles opgaveløsning og offentlig regulering.

Uddannelsen giver dig kompetencer til at omsætte teoretiske analyser af virksomheder til konkrete modeller for forandring, innovation og entreprenørskab inden for virksomhedens handlingsrum. Du kan udpege relevante handlingsmuligheder for ledelse og organisering af konkrete situationer og tilrettelægge betingelserne for udvikling og regulering af virksomheders forhold, såvel som indgå i organiseringen og ledelsen af private og offentlige serviceaktiviteter.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Offentlig forvaltning der regulerer den private sektor og virksomhedsforhold
  • Offentlige/private partnerskaber
  • Offentlige institutioner der leverer serviceydelser til borgerne
  • Private virksomheder som har stat og kommuner som kunder
  • Interesseorganisationer som varetager erhvervenes interesser i relation til offentlige myndigheder
  • Konsulentvirksomheder som løser konsulentopgaver for stat og kommuner
  • Analyseinstitutioner der beskæftiger sig med dokumentation af drift og udvikling i offentlige udgiftsområder

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Virksomhedsstudier

Undervisere Politik

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.soc. i Virksomhedsstudier og Politik.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk. Undervisningssproget er dansk - enkelte studieelementer kan forekomme på engelsk.