Intro til uddannelsen

Vil du være med til at udvikle fremtidens bæredygtige virksomheder? På kandidatuddannelsen i Virksomhedsledelse giver vi dig værktøjerne til at navigere en forretning gennem de strategiske og samfundsmæssige krav, der møder virksomheder i dag.
Kandidatuddannelse i Virksomhedsledelse - hvad er det?

Moderne virksomheder skal være innovative, bidrage til den grønne omstilling, sikre ansattes løn- og arbejdsvilkår, have etikken i orden – og så skal de tjene penge. Vil du arbejde med at drive forretning i en verden, hvor mere end bundlinjen tæller, så er kandidatuddannelsen i Virksomhedsledelse (cand.merc.) det rette sted for dig.

Faglig profil

Cand.merc.-uddannelsen på Roskilde Universitet er den eneste af sin art i Danmark med fokus på ledelse. Vi tager udgangspunkt i virkelige ledelsesudfordringer og arbejder bredt med virksomheders strategier og forandringsprocesser, fx når det gælder bæredygtighed, digitalisering og CSR. Vi giver dig redskaber til hele paletten af ledelsesopgaver med fokus på strategisk innovation og forandring, og lærer dig fx at foretage organisationsanalyser, udvikle og implementere strategier, evaluere investeringer, udarbejde regnskabs- eller finansielle analyser og tilrettelægge forandrings- og innovationsprocesser, som både interne og eksterne interessenter kan se mening i.

Vi har en tværfaglig tilgang og et stærkt fokus på de stigende krav om, at virksomheder også skal bidrage til at løse lokale og globale udfordringer. Blandt underviserne vil du møde både cand.merc’ere, økonomer, sociologer og filosoffer, og gennem de mange perspektiver lærer du at analysere og agere efter den omverden, en virksomhed arbejder i. Vores forskningsmiljø er særligt stærkt inden for bæredygtighed i alle led af virksomhedens værdikæde, CSR, etik, serviceinnovation og bæredygtig turisme.

Vi arbejder med problemorienteret projektlæring, og vores studieform stiller krav til, at du kan lede og drive dig selv og frem for alt samarbejde med andre – og giver dig stor indflydelse på din egen faglige profil. Profilen opbygger du gennem valgkurser og i særlig grad gennem projektarbejdet, som udgør halvdelen af uddannelsen. I projektarbejdet får du trænet dine kompetencer og får kontakt til en række virksomheder og brancher, og dermed bliver du godt rustet til det arbejdsliv, der venter dig efter uddannelsen.

Din hverdag på studiet

Du bliver del af et stærkt netværk af studerende og undervisere, der arbejder tæt sammen og kender hinanden godt. Gennem valgfagene vil du møde internationale studerende fra vores engelsksprogede kandidatuddannelse, Business Administration and Leadership, og det giver et dynamisk og levende miljø, hvor den næste faglige aha-oplevelse aldrig er langt væk. Du kommer også tæt på forskerne til forelæsninger, seminarer og vejledermøder, hvor vi sidder ganske få og arbejder sammen om konkrete problemstillinger.

Vi afholder løbende faglige og sociale arrangementer, bl.a. Business Lunches, hvor du kan møde virksomheder, der er interesserede i at få kontakt til vores studerende og kandidater. Vi inviterer jævnligt alumner på besøg for at fortælle om deres arbejdsliv, og alle disse aktiviteter lægger grundstenen for et stærkt fagligt netværk og en god start på dit kommende arbejdsliv.

Karriere og kompetencer

Som kandidat i Virksomhedsledelse kan du analysere, understøtte, udvikle – og udøve – ledelsesrollen i alle slags virksomheder. Du kan træde ind i maskinrummet i en organisation, eller du kan sætte rammerne om fremtidens erhvervsliv i en offentlig myndighed, rådgive virksomheder i et konsulenthus eller dokumentere erhvervsudviklingen i en analyseinstitution. Vores kandidater får ofte opgaver inden for forretningsanalyse, projektledelse, økonomi- eller regnskabsanalyse, finansiel analyse, marketing og kommunikation, eller virksomhedsrådgivning. Uddannelsen kvalificerer dig til at læse en ph.d. og forfølge en forskerkarriere.

Vores kandidater får jobs som bl.a.:

  • Management Consultant i en konsulentvirksomhed, med fokus på kunderelationer
  • Ledelseskonsulent i en offentlig myndighed, med fokus på ledelsesunderstøttelse
  • Specialkonsulent i HR på et hospital, med fokus på rekrutteringsstrategi
  • Produktchef i en privat virksomhed, med fokus på forsyning og produktudvikling
  • Administrerende direktør for Rejsekortet, med fokus på ledelse og udvikling
  • Supply Chain Partner i Novo Nordisk, med fokus på processtyring
  • Kommunikationskonsulent i Mastercard, med fokus på interessentkommunikation

Få en dobbeltgrad

Bliv ekspert i international virksomhedsledelse i et dansk-tysk perspektiv med Double master’s degree in Business Administration” som er et 2-årigt uddannelsesforløb, Roskilde Universitet udbyder i samarbejde med Christian Albrechts Universität zu Kiel. Studerende fra Virksomhedsledelse og Business Administration and Leadership på Roskilde Universitet har mulighed for at læse denne dobbeltgrad.

Læs mere om dobbeltgraden

Folder om uddannelsen