Intro til uddannelsen

Vil du udvikle nye løsninger for bæredygtige byer?

På kandidatuddannelse TekSam - Miljøplanlægning + Plan, By og Proces er der fokus på tværfaglig bæredygtighedsorienteret planlægning og innovation i relation til byudvikling, mobilitet og lokalsamfund.

Du får viden om samspil mellem natur, teknologi og samfund inden for miljø, energi, klima og ressourcer. Du får indsigt i vilkår, udfordringer og strategier for regulering, planlægning, implementering og formidling af miljø-, klima-, energi- og ressourceindsats og bæredygtig udvikling. Du lærer de samfundsmæssige og lovgivningsmæssige rammer for by- og lokaludvikling, samt videnskabelige teorier og metoder til vidensindsamling, analyse og design af planer og planprocesser. Du får viden om proaktive udviklingsstrategier for lokalsamfund, byer og regioner, der bygger på sociale, økologiske og demokratiske værdier.

Uddannelsen giver kompetencer til vidensindsamling, analyse, vurdering, planlægning og formidling i relation til miljø-, energi-, ressource- og klimaproblemstillinger. Du bliver kvalificeret til at analysere, designe og forestå planprocesser og planstrategier med særligt henblik på participatoriske planlægningsmetoder. Du får  et dybtgående teoretisk og metodisk grundlag for at bidrage til bæredygtighedsorienteret planlægning og udvikling af bydele, regioner og lokalsamfund.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Organisationer og virksomheder, der varetager rådgivning, planlægning, formidling og konsulentopgaver i relation til miljø-, energi-, klima- og ressourceindsats inden for by- og lokalsamfundsudvikling.
  • Boligselskaber, trafikselskaber, indsatser i forbindelse med områderenovering, byfornyelse og lokalplanlægning.
  • Offentlige myndigheder i stat, regioner og kommuner, der varetager miljø-, energi-, klima- og ressourceplanlægning, hvor participatoriske metoder har særlig betydning.
  • Konsulentfirmaer og rådgivende ingeniørvirksomheder, der arbejder med participation og aktørinvolvering i bæredygtighedsorienteret planlægning.
  • Internationale institutioner og organisationer, der beskæftiger sig med bæredygtighedsorienteret udvikling og planlægning i forhold til by- og lokalsamfundsudvikling

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d)

Undervisere

Undervisere TekSam - Miljøplanlægning  |  Undervisere Plan, By og Proces

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.techn.soc. i Teknologisk-Samfundsvidenskabelig Planlægning og Geografi

Undervisningssprog: Undervisningssproget er dansk.